07/07/2023

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Cục Công Thương địa phương

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2023, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, trình bày báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Cục CTĐP đã triển khai công tác Đảng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng quan tâm, các đảng viên được quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Tập thể đoàn kết, chủ động trong công tác và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, chi ủy chi bộ và các chi bộ duy trì sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng và đổi mới nội dung sinh hoạt. Các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm 2023. Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể trong đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Chỉ đạo Công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nam Định

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Cục xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch về công tác tổ chức; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Cục; lãnh đạo đảng viên, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức được học tập kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, giúp các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chủ động triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận, nội dung các tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm.

Đánh giá chung về công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp và có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2020-2025; các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động theo kế hoạch, đặc biệt sau thành công của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới xây dựng ngay Chương trình hành động toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành./.

                                                                                                 Tin Ngọc Sơn