08/07/2022

Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022” của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Ngày 05/7/2022, tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) đã diễn ra Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022”. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Đặng Quang Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong Lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao,… Nhìn chung, cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính công vụ theo quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận, nội dung các tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm trong 6 tháng cuối năm.

Đánh giá chung về công tác 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng, trong 6 tháng cuối năm 2022, Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2022 với phương châm đổi mới lề lối, tác phong làm việc ngày càng chính quy, chuyên nghiệp; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Trung tâm theo đúng định hướng của Cục Công Thương địa phương, tiếp tục duy trì kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ, xây dựng lực lượng cán bộ, viên chức Trung tâm ngày càng phát triển./.

                                                                                     Tin Ngọc Sơn

                                                                                      Ảnh Văn Đốc