11/10/2017

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII tại Phú Thọ

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017; bàn nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở Công Thương, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các ban, ngành, phòng Kinh tế – Kinh tế hạ tầng địa phương của tỉnh Phú Thọ; đại diện các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ông Ngô Quang Trung, Phụ trách Cục Công Thương địa phương, Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ và Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cùng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016 trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc hơn 123,37 tỷ đồng, đạt 97,02% so với kế hoạch. Trong đó kinh phí KCQG thực hiện là 56,3 tỷ đồng, đạt 99,98% so với kế hoạch, chiếm 55,37% so với tổng kinh phí thực hiện toàn quốc; kinh phí KCĐP thực hiện là 67,1 tỷ đồng, đạt 94,66% so với kế hoạch, chiếm 54,66% tổng kinh phí của cả nước năm 2016.

Bước sang năm 2017, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gần 128 tỷ đồng, tăng 14,64% so với kế hoạch năm 2016, Trong đó kinh phí KCQG hỗ trợ gần 49,8 tỷ đồng, tăng 10,84% so với kế hoạch năm 2016 trên khu vực, chiếm 44,71% so với tổng kinh phí KCQG. Kinh phí KCĐP đã được giao trên 78 tỷ đồng, tăng 17,22% so với kế hoạch năm 2016, chiếm 53,86% so với tổng kinh phí KCĐP.

Kết quả hoạt động khuyến công trong 9 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho 3.275 lao động, đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự cho 2.240 người. Tổ chức trình diễn được 25 mô hình trình diễn kỹ thuật, hoàn thành hỗ trợ 750 cơ sở CNNT chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại. Tổ chức hỗ trợ gần 151 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ trong nước. Chương trình khuyến công còn hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp và nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp ….

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công phù hợp với mỗi địa phương; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Việc tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2017 còn là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn trong công tác khuyến công nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch, hỗ trợ và tạo xung lực mạnh mẽ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đến gần.

Ghi nhận những cố gắng và đóng góp của các đơn vị đối với công tác khuyến công, tại Hội nghị, 12 đơn vị thuộc Sở Công thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bế mạc Hội nghị, Ban tổ chức đã trao Cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Theo Cục Công Thương địa phương