12/10/2018

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công năm 2018

Ngày 8/10/2018,Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Khuyến công 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thế Trường – Tỉnh Uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương đến dự và chỉ đạo; đ/c Nguyễn Xuân Bình giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; các trưởng, phó phòng cơ quan, đơn vị Sở Công Thương; cùng toàn thể các cán bộ phòng Kinh tế, kinh tế hạ tầng của 9 huyện, thành phố và 121 cán bộ Khuyến công các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được cán bộ Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp khái quát tình hình phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn bàn tỉnh 9 tháng năm 2018; Giới thiệu, hướng dẫn: Một số vấn đề về chính sách phát triển công nghiệp và TTCN trên địa bàn tỉnh, phổ biến một số văn bản QPPL mới liên quan đến nội dung khuyến công của Trung ương và địa phương, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến công (công tác tổng hợp báo cáo khuyến công, Xây dựng triển khai quản lý các đề án Khuyến công, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị, đào tạo nghề TTCN, xúc tiến thương mại) qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; giúp học viên nắm và hiểu rõ hơn các chính sách về khuyến công địa phương, từ đó đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tích cực các tổ chức, cá nhân có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh.

Hội nghị được diễn ra trong 03 ngày( từ ngày 8/10 đến 10/10/2018), trong đó có 02 ngày đi thực tế trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nam Định. Trưởng đoàn đi thực tế là ông Nguyễn Xuân Bình -giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh, cùng đi có trưởng, phó phòng chuyên môn của khuyến công trung tâm, cán bộ phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng, lãnh đạo, cán bộ khuyến công địa phương và lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong chuyến đi đoàn đã đến thăm 3 đơn vị tiêu biểu của tỉnh Nam Định đó là: Công ty Thiên Phú – huyện Xuân Trường, là đơn vị sản xuất và đã đầu tư hệ thống máy xử lý rác thải tiên tiến, thăm hai doanh nghiệp sản xuất cơ khí (chuyên sản xuất máy làm gạch khung nung, xe trộng bê tông…)… qua chuyến đi giúp cho cán bộ làm công tác Khuyến công học tập được kinh nghiệm, kỹ năng về : phương pháp làm việc, giao tiếp, tổ chức, xây dựng và triển khai kế hoạch khuyến công, tư vấn và lựa chọn nhà tư vấn cũng như cơ sở được tư vấn. Từ đó giúp cho cán bộ làm công tác khuyến công nâng cao nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm để vận dụng trong quá trình triển khai các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc