31/08/2022

Hòa Bình: Đẩy mạnh triển khai công tác khuyến công những tháng cuối năm 2022

Ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình (Trung tâm) đã sớm triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trong kế hoạch đề ra. Trung tâm tổ chức rà soát các đề án khuyến công quốc gia đã có quyết định giao kế hoạch kinh phí; lập và trình thẩm định các đề án khuyến công địa phương. Bên cạnh đó, khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) để xây dựng đề án khuyến công các năm tiếp theo.

Tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất

Theo đó, đối với đề án khuyến công quốc gia, Trung tâm đã rà soát hồ sơ Đề án nhóm: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” với 3 đơn vị thụ hưởng là Công ty CP S Life; Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ JAENEUNG; Công ty TNHH MTV Dũng Thắng HB. Đồng thời, trình thẩm định Đề án: “Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước” thuộc Đề án (bổ sung) kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022.

Với đề án khuyến công địa phương, Trung tâm triển khai thực hiện các đề án, gồm: Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông, lâm sản và chế biến thực phẩm”; Đề án “Thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công”; Đề án “Hỗ trợ cơ sở CNNT thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm”; Đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2022.

Mặc dù đã có những đóng góp tích cực, tuy nhiên, khuyến công Hòa Bình vẫn được nhận định còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Trong đó, đa phần các cơ sở CNNT trên địa bàn quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nguồn vốn hạn hẹp, công nghệ thiết bị cũ, kém hiệu quả; thị trường tiêu thụ chưa chủ động được nhất là xuất khẩu; năng lực quản lý và điều hành còn hạn chế; trình độ tay nghề người lao động cũng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác khuyến công.

Đặc biệt, đối với nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, quá trình lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch khuyến công cho năm sau tại thời điểm thẩm định, cơ sở CNNT chưa mua máy móc. Do đó, Hội đồng thẩm định chỉ đánh giá về mặt lý thuyết của dây chuyền máy móc dựa trên dự án đầu tư hoặc catalogue do đơn vị trình, tính chính xác không cao.

Do vậy, để thuận lợi triển khai công tác khuyến công, trung tâm đã đề xuất một số giải pháp. Cụ thể, các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, chính sách quy định về khuyến công nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng khoa học – công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất.

Trong những tháng cuối năm, Trung tâm Khuyến công Hòa Bình tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Nghiên cứu, đề xuất triển khai các đề án khuyến công điểm giai đoạn từ 3 – 5 năm, nhằm hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, để khuyến công thực sự là động lực giúp các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, của vùng. Kết hợp chặt chẽ giữa khuyến công với công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường, đối tác đầu ra, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cùng với đó, xây dựng kênh phân phối hàng hóa gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ cho các doanh nghiệp, HTX, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các hợp đồng tư vấn đã ký bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư. Bảo vệ phương án tự chủ giai đoạn 2022 – 2026.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/