19/06/2023

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong  sản xuất đồ gỗ nội thất trên địa bàn thành phố Hoà Bình

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-CTĐP ngày 17 tháng  4 năm 2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án khuyến công quốc gia năm 2023, qua đó Công ty cổ phần TMDV và sản xuất nội thất ĐH, địa chỉ phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình được sự phê duyệt từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2023 đầu tư mua sắm thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ nội thất.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023 được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, Lãnh đạo Sở Công Thương Hòa Bình, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình và các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu cơ sở nội dung: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ nội thất” tại Công ty cổ phần TMDV và sản xuất nội thất ĐH, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Máy cắt CNC và máy dán cạnh  – Thiết bị được hỗ trợ từ nguồn khuyến công năm 2023 tại Công ty

Tại buổi nghiệm thu Ông Lê Thanh Đại – Giám đốc Công ty chia sẻ: Là một đơn vị mới được thành lập từ tháng 4 năm 2022, khi mới đi vào hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khi bắt đầu khởi nghiệp, đó là vừa đầu tư, vừa tìm kiếm, tìm hiểu thị trường, khách hàng và đồng thời tổ chức sản xuất, thế nên mọi thứ thật sự khó khăn. Được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành đã đồng hành giúp doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, Công ty đã đầu tư mua mới máy cắt CNC và máy dán cạnh vào dây chuyển sản xuất, với thiết bị mới tiên tiến, hiện đại đã giúp đơn vị nâng cao được năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Sau khi tham quan xưởng sản xuất của doanh nghiệp, đại diện các bên tham gia chương trình nghiệm thu đã đánh giá thiết bị đầu tư mới của Công ty cổ phần TMDV và sản xuất nội thất ĐH là những máy tiên tiến, hiện đại, sản xuất ra các sản phẩm hoàn thiện, đẹp mắt hơn đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và năng tăng suất, tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công. Các bên thống nhất nghiệm thu đề án và đề nghị đơn vị thực hiện đề án hoàn tất thu tục thanh quyết toán, hỗ trợ kinh phí kịp thời cho doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ đầu tư mới máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại các đơn vị đã giúp người lao động giảm bớt sức lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tham gia sản xuất, góp phần không nhỏ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Thực hiện: Đỗ Dương – IPC1