03/11/2021

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ và khoáng sản

Thực hiện chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn theo kế hoạch. Đến tháng 10/2021 Trung tâm 1 đã báo cáo kết quả thực hiện và được sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Ninh Bình, vừa qua Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình (Trung tâm Khuyến công Ninh Bình) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu nội dung“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ và khoáng sản” thuộc đề án KCQG điểm “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” tại Công ty TNHH Song Hào, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Tham gia nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công Ninh Bình; đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện các nội dung hỗ trợ).

Các đại biểu kiểm tra thiết bị được hỗ trợ

Tại buổi nghiệm thu các đại biểu đã được nghe cán bộ quản lý nội dung hỗ trợ  của đề án và đại diện đơn vị thụ hưởng báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung hỗ trợ của đề án và quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành cũng như tính năng ưu việt và hiệu quả của máy cắt CNC Plasma được hỗ trợ từ nguồn kinh phí KCQG so với phương pháp cắt thủ công trước đây.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao về hiệu quả của việc hỗ trợ Công ty TNHH Song Hào đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các thiết bị phục vụ ngành khai thác mỏ và khoáng sản; đồng thời nhất trí nghiệm thu nội dung hỗ trợ thuộc đề án theo đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện: Đỗ Cường

Ảnh: Văn Đốc