27/05/2018

Hải Phòng: Phát huy hiệu quả công tác khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TP. Hải Phòng đang tích cực phối hợp với những đơn vị được lựa chọn hỗ trợ triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch công tác khuyến công năm 2018.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hải Phòng tham gia hội chợ triển lãm

Ngay từ đầu năm, trung tâm đã xây dựng và trình các đơn vị có thẩm quyền thẩm định 11 đề án khuyến công địa phương năm 2018, tổng kinh phí thực hiện trên 1,791 tỷ đồng. Trong đó kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ trên 1,144 tỷ đồng, tập trung vào một số nội dung: Nâng cao năng lực quản lý và tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) năm 2018; phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến; tư vấn, hướng dẫn cơ sở CNNT về công nghệ, sản phẩm và thị trường; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp…

Với các đề án đã xây dựng, trung tâm đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện. Mới đây, trung tâm đã tổ chức khảo sát nhu cầu cơ sở CNNT tại các huyện để sớm thực hiện đề án khuyến công quốc gia “Đào tạo nghề may công nghiệp (may mũ giầy) cho 500 lao động nông thôn”. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở tham gia “Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018” tại Nghệ An nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm CNNT của tỉnh.

Chính sự chủ động triển khai hoạt động đã giúp khuyến công Hải Phòng luôn về đích đúng thời hạn và đạt hiệu quả tốt trong nhiều năm qua. Trung tâm cũng luôn bám sát các cơ sở CNNT nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, giúp các đối tượng thụ hưởng thuận lợi trong quá trình thực hiện các đề án. Do đó, khuyến công Hải Phòng không chỉ tạo được điểm nhấn mà còn thu hút được sự quan tâm và tham gia thụ hưởng của nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Tiếp tục phát huy hiệu quả này, trong những quý tiếp theo của năm 2018, trung tâm sẽ bám sát nội dung Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương nhằm xây dựng kế hoạch, bổ sung đề án, bảo đảm tính thiết thực cao, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Ưu tiên xây dựng và triển khai các đề án, nhiệm vụ khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; đào tạo tay nghề, quản lý; cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tư vấn cho các cơ sở CNNT thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường với sản lượng lớn.

Về dài hạn, trung tâm sẽ chủ động đề xuất, kịp thời tham gia, đóng góp ý kiến dự thảo, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, cụ thể hóa chính sách trong hoạt động khuyến công. Triển khai đồng thời các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin với tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao chất lượng công tác. Tăng cường các hoạt động hợp tác, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn khác để đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công.

Trên cơ sở kế hoạch khuyến công đã được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TP. Hải Phòng đang tích cực phối hợp với các đối tượng thụ hưởng triển khai đề án, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo BaoCongThuong.com.vn