27/03/2020

Hải Phòng: Khuyến công tạo cú hích phát triển cho kinh tế địa phương

Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Do vậy những năm qua, hoạt động khuyến công liên tục được coi trọng.

Hoạt động khuyến công giúp thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển.

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã bám sát các chương trình khuyến công quốc gia, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã triển khai thực hiện 13 đề án và 01 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện là hơn 6,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 3,96 tỷ đồng, còn lại là kinh phí đóng góp của đơn vị tham gia.

Trung tâm cũng hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 4 cơ sở công nghiệp nông thôn, với tổng giá trị vốn đầu tư thu hút được khoảng 1,04 tỷ đồng. Đồng thời, Trung tâm cũng xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất đúc kim loại và đã thu hút được 33 lao động, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Vào tháng 5/2019, Hải Phòng cũng tổ chức thành công Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 với hơn 300 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực. Đây được đánh giá là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước, tổ chức và cá nhân cũng như khách tham quan tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu sản phẩm; thiết lập mối quan hệ sản xuất, kinh doanh; ký kết các hợp đồng kinh tế…

Nghiệm thu ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất điêu khắc đá.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công, giúp học viên nắm bắt chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước; nâng cao năng lực quản lý. Năm qua, Trung tâm cũng tổ chức thành công Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.

Những thành quả đạt được ấy chính là nền tảng để Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn trong năm 2020. Theo đó, năm 2020, Trung tâm sẽ chủ động đề xuất, tham mưu cụ thể hóa các chính sách trong hoạt động khuyến công; đồng thời bám sát nội dung Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trong xây dựng kế hoạch, đề án, đảm bảo tính thiết thực cao, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong hoạt động khuyến công tại Hải Phòng đã thể hiện những nỗ lực rất lớn, góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về định hướng phát triển công nghiệp nông thôn đồng thời cũng tạo ra cú hích cho kinh tế địa phương phát triển.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/