02/12/2016

Hải Phòng: Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Tháng 6 vừa qua, hội thảo “Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam (VEEIEs)” đã được Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng tổ chức cùng với sự tham gia và phối hợp của ngân hàng Thế giới. Thành phần tham dự hội thảo gồm có: các cán bộ lãnh đạo thuộc Sở Công Thương Hải Phòng, đại diện ngân hàng Thế giới, các ngân hàng Vietcombank, BIDV, SHB, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Dự án TKNL cho ngành công nghiệp Việt Nam” (VEEIE) do ngân hàng thế giới tài trợ đã và đang được Bộ Công Thương chỉ đạo và triển khai tích cực trong những năm trở lại đây. VEEIE góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nguồn tài chính trung hạn và dài hạn sử dụng cho mục đích thực hiện đầu tư các dự án TKNL. Doanh nghiệp tham gia dự án VEEIE cần là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, có kế hoạch chi tiết cho dự án TKNL và được thực hiện kiểm toán năng lượng bởi dự án VEEIE. Dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn đó, chuyên gia VEEIE mới triển khai điều tra nhu cầu sử dụng năng lượng thực tế của từng doanh nghiệp và đưa ra những giáp pháp cụ thể, hỗ trợ về vốn và kỹ thuật để doanh nghiệp áp dụng các giải pháp thích hợp, góp phần giúp các doanh nghiệp đạt mục tiêu quốc gia về giảm khí thải nhà kính, TKNL,…

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia của ngân hàng thế giới đã giới thiệu về Dự án VEEIE và cơ chế tài chính, thủ tục cho vay vốn tới các doanh nghiệp. Dự án được triển khai với 2 hợp phần: cho vay đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp tham gia dự án và các đơn vị có liên quan.

Thêm vào đó, các doanh nghiệp tham gia hội thảo đã có dịp để thảo luận về vấn đề thủ tục cho vay, mức đầu tư của dự án đối với các hạng mục cải tạo, thay thế mới các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp phục vụ mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Dự án VEEIE góp phần tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đầu tư cải thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ những hỗ trợ thiết thực về kỹ thuật cũng như những ưu đãi về tài chính. Thông qua buổi hội thảo về dự án VEEIE, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã được biết đến và có những cơ hội tiếp cận những nguồn hỗ trợ của dự án và học hỏi kinh nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự án được triển khai tốt sẽ tạo tiền đề cho những bước phát triển mới trong sản xuất và kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Theo SXSH.vn