20/02/2017

Hải Phòng: Chuyên nghiệp hóa hoạt động khuyến công

Tiếp tục phát huy hiệu quả của khuyến công, năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trung tâm) Hải Phòng sẽ triển khai đồng thời các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Máy đóng gói tự động trong sản xuất giấy ăn cao cấp tại Công ty TNHH Giấy Việt Úc

Năm 2016 trung tâm đã triển khai thực hiện 15 đề án khuyến công thuộc 6 nội dung với tổng kinh phí thực hiện trên 2,595 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công (bao gồm cả khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương) hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng, còn lại là kinh phí đóng góp từ các đối tượng thụ hưởng.

Từ nguồn kinh phí trên, trung tâm đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), qua đó tạo việc làm cho 150 lao động; đào tạo nâng cao tay nghề cho 60 lao động; Tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 180 học viên; tổ chức 28 lượt tham gia đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển nghề, làng nghề trong nước.

Với Chương trình Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trung tâm đã hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến cho 5 cơ sở CNNT với tổng giá trị đầu tư khoảng 1,308 tỷ đồng. Trung tâm cũng tổ chức 4 gian hàng triển lãm tại Hội chợ Triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2016, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp khu vực; hỗ trợ cho các cơ sở tham gia 16 gian hàng tại Hội chợ Thương mại hàng tiêu dùng huyện Vĩnh Bảo.

Ngoài ra, trung tâm đã hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp phát triển sản phẩm chủ lực của 1 cơ sở CNNT; Duy trì cung cấp thông tin tuyên truyền thường xuyên trên Trang tin điện tử Khuyến công Hải Phòng; xuất bản Bản tin Công Thương hàng quý, hàng năm…

Theo đánh giá, việc giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng được thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ. Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và đạt hiệu quả. Công tác thanh quyết toán hoàn thành đúng thời gian.

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế chưa có nhiều cải thiện, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, trung tâm sẽ bám sát nội dung chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và đề án khuyến công, bảo đảm tính thiết thực cao, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Theo đó, trung tâm sẽ triển khai đồng thời các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin với tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao chất lượng công tác. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hợp tác, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn khác để đẩy mạnh xã hội hoá khuyến công. Hướng dẫn, tư vấn cho các cơ sở CNNT thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường với sản lượng lớn. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Huy động thêm các nguồn lực cho công tác khuyến công. Đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo tay nghề, đào tạo về quản lý, cải tiến mẫu mã, bao gói nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm…

Đặc biệt trong năm 2017, trung tâm sẽ chú trọng, ưu tiên xây dựng và triển khai các đề án, nhiệm vụ khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp CNNT mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động. Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường.

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động khuyến công, năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng sẽ chủ động đề xuất, xây dựng, tham gia đóng góp ý kiến dự thảo và hướng dẫn, cụ thể các chính sách trong lĩnh vực khuyến công.

Theo BaoCongThuong.com.vn