24/02/2020

Hải Phòng: Bám sát Chương trình khuyến công quốc gia

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch bám sát nội dung Chương trình khuyến công quốc gia để hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Nhờ quyết tâm cao trong từng nhiệm vụ, năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 4 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), với tổng giá trị vốn đầu tư thu hút được khoảng 1.040 triệu đồng. Đồng thời, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất đúc kim loại và đã thu hút được 33 lao động, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Năm 2020, chương trình tập trung phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Trong chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, trung tâm đã tổ chức hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc – năm 2019, với 300 gian hàng triển lãm quản bá sản phẩm. Giới thiệu kết quả hoạt động khuyến công Hải Phòng tới các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công thương, cơ sở CNNT Hải Phòng và các tỉnh, thành phố phía Bắc mở rộng thị trường…

Bên cạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, trung tâm đang duy trì, hoạt động có hiệu quả trang tin điện tử Khuyến công Hải Phòng, xuất bản bản tin Công Thương hàng quý, hàng năm với số lượng tin bài viết, sưu tầm đạt 115% so với yêu cầu đặt ra theo kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công, giúp học viên nắm bắt chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước; nâng cao năng lực quản lý. Tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019, để kịp thời giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2020, trung tâm tiếp tục đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp có hiệu quả. Chủ động đề xuất, tham mưu cụ thể hóa các chính sách trong hoạt động khuyến công. Bám sát nội dung Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trong xây dựng kế hoạch, đề án, đảm bảo tính thiết thực cao, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, triển khai hoạt động tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn để đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công. Tổ chức lớp tư vấn cho các cơ sở CNNT thực hiện liên doanh, liên kết; hợp tác sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường với sản lượng lớn. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ đào tạo tay nghề, quản lý; cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ưu tiên xây dựng và triển khai các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, nhằm mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã triển khai thực hiện 13 đề án và 1 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện 6.902,367 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 3.962,367 triệu đồng, còn lại là kinh phí đóng góp của đơn vị tham gia.

Theo https://congthuong.vn/