23/06/2023

Hải Dương: Phê duyệt 3,6 tỷ đồng cho đề án khuyến công năm 2023

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt chương trình khuyến công địa phương năm 2023, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương triển khai, thực hiện, dự kiến tổng kinh phí hoạt động là 3,6 tỷ đồng.

haduongphe1

Các đại biểu nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2022 tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kiên Khu

Theo đề án, nguồn kinh phí dự kiến sẽ hỗ trợ cho 18 cơ sở công nghiệp nông thôn là các ngành trọng điểm của tỉnh như: Ngành sản xuất đồ mộc; cơ khí; may mặc; chế biến nông – lâm – thủy sản; sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ… , được đầu tư, ứng dụng máy móc tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất, đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh đề ra.

Với nguồn kinh phí này, các cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội được đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, phát huy sáng tạo, tạo bước đột phá trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh. Mặt khác, cơ sở công nghiệp nông thôn được đầu tư máy móc tiên tiến sẽ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mạng lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị và người dân, đáp ứng đúng mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cúa tỉnh.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/