26/02/2020

Hải Dương: Hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến công tỉnh Hải Dương thời gian qua. Thông qua đó, địa phương kỳ vọng phát hiện thêm sản phẩm có tiềm năng; tôn vinh và có kế hoạch hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.
Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương, chỉ tính riêng trong năm 2019, trung tâm đã hỗ trợ và thực hiện 14 đề án khuyến công, trong đó có 11 chương trình, đề án khuyến công địa phương và 3 đề án khuyến công quốc gia cho doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.
Các đề án khuyến công đã khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất
Để giúp DN, cơ sở CNNT thụ hưởng các chương trình, đề án khuyến công địa phương và quốc gia, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập quốc tế… ngay từ những ngày đầu năm, Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo trung tâm khuyến công tích cực triển khai tư vấn, hướng dẫn DN, cơ sở CNNT lập kế hoạch; triển khai thực hiện, nghiệm thu, quyết toán đề án khuyến công theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành, cơ sở CNNT xây dựng, triển khai thực hiện đề án.
Đáng chú ý, trong năm qua, trung tâm đã phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện thành công kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Kết quả, tỉnh Hải Dương vinh dự có 2 sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, đó là: Máy Đầm dùi của Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát và bình Phượng Hoàng S1 của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu. Những sản phẩm tiêu biểu này đã được nhà nước hỗ trợ cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển. Đây cũng là động lực để khuyến khích DN, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và DN có sản phẩm được bình chọn nói riêng tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất; phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.
Nhận định của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương, công tác khuyến công của tỉnh thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở CNNT trên địa bàn có cơ hội tiếp cận sâu hơn với cơ chế, chính sách khuyến công quốc gia và địa phương. Từ đó, DN, cơ sở CNNT lấy động lực thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo; phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn.
Thông qua việc triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công đã hỗ trợ kịp thời, khuyến khích DN, cơ sở CNNT trên địa bàn mạnh dạn đầu tư, trang bị máy móc hiện đại vào sản xuất. Nhờ đó, các sản phẩm sản xuất có chất lượng tốt hơn; khẳng định được thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. DN phát triển ổn định, bền vững và dần từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tổ chức thực hiện các đề án khuyến công, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đạt hiệu quả đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nhằm tăng sức lan tỏa từ hiệu quả của công tác khuyến công, tỉnh Hải Dương sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, tỉnh, để chọn lọc những sản phẩm chất lượng tốt, có tiềm năng tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia trong những năm tới.
Nguồn “Báo Công Thương Điện Tử”