20/04/2020

Hà Tĩnh: Phê duyệt kinh phí khuyến công địa phương năm 2020

2,08 tỷ đồng là số tiền mà Hà Tĩnh dành để thực hiện các hoạt động khuyến công trong năm 2020 theo kế hoạch 121/KH-UBND đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 3/4/2020.

Nguồn kinh phí khuyến công địa phương sẽ giúp các cơ sở CNNT tại Hà Tĩnh trong việc thiết kế và in ấn tem nhãn sản phẩm
Nguồn kinh phí trên sẽ dùng để hỗ trợ thực hiện lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với phổ biến cơ chế chính sách mới về phát triển công nghiệp; tham gia chương trình bình chọn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và các hội chợ, triển lãm quy mô lớn trên toàn quốc.

Đồng thời, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN); ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất CN – TTCN và hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã…

Bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức các lớp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; Tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công…

Sở Công Thương Hà Tĩnh được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/