13/04/2020

Hà Tĩnh: Dành hơn 2 tỷ đồng cho khuyến công

Thực hiện đề án khuyến công năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh dành 2,08 tỷ đồng thực hiện hoạt động khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, sử dụng máy móc, thiết bị vào các khâu sản xuất góp phần nâng chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tỉnh sẽ dùng nguồn kinh phí trên để hỗ trợ thực hiện lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với phổ biến cơ chế chính sách mới về phát triển công nghiệp; tham gia chương trình bình chọn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và các hội chợ, triển lãm quy mô lớn trên toàn quốc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND phê duyệt đề án khuyến công địa phương năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 2,08 tỷ đồng.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất CN-TTCN nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển CN-TTCN một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN); ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất CN – TTCN và hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã…

Chương trình khuyến công địa phương sẽ tiếp tục góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên liệu, nhiên liệu, nhân công, đồng thời tạo ra sản phẩm có chất lượng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Nguồn: https://congthuong.vn/