09/12/2016

Hà Nội sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Giai đoạn 2011 – 2016, tổng số doanh nghiệp được TP.Hà Nội sắp xếp cổ phần hóa là 238 doanh nghiệp. Hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Hà Nội cũng được triển khai quyết liệt.
Báo cáo tại đầu cầu Hà Nội tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, ngày 6/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã thoái vốn nhà nước tại 51 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 780 tỷ đồng, nhưng thực tế giá trị bán được là 1.634 tỷ đồng/7.874 tỷ đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2016, TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp do Nhà nước và do TP. Hà Nội quản lý giai đoạn 2016-2020, toàn bộ kế hoạch này đã thông qua Thường vụ Thành ủy và trình Chính phủ, hiện Hà Nội đang quyết liệt thực hiện.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong tháng 12/2016 và tháng 1/2017, Hà Nội sẽ cố gắng thực hiện xong cổ phần hóa đối với Tổng công ty Hapro (Tổng công ty Thương mại Hà Nội) với giá khoảng 2.000 tỷ đồng.
Hiện nay Hà Nội còn 96 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, trong đó có 16 đơn vị 100% vốn Nhà nước với số vốn ước tính 24 – 25 nghìn tỷ đồng.
“Nếu chúng tôi cổ phần hóa hết số doanh nghiệp này thì sẽ được 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã củng cố Ban đổi mới doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương thực hiện cổ phần hóa chính xác, với hiệu quả cao nhất”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết.
Để cổ phần hóa giai đoạn 2016 – 2020 có hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nêu 4 đề xuất. Trong đó, đối với những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ thì cổ phần hóa 100%, không nắm giữ % cổ phần nào.
Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần bởi trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc. Đồng thời kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành quyết định thay thế về ban hành tiêu chí danh mục, phân loại DN nhà nước cho phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay.
Hiện nay, trong quá trình sắp xếp, cổ phần với các doanh nghiệp Nhà nước, một số cán bộ chưa đến tuổi nghỉ hưu có tâm tư, nguyện vọng muốn xin nghỉ. Vì thế, Chủ tịch thành phố đề nghị Chính phủ có chế độ đãi ngộ phù hợp cho những đối tượng này.