25/02/2018

Hà Nội hỗ trợ 22,5 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công

Ngày 21/2, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018.
Ảnh minh họa
Theo đó, năm 2018, thành phố tiếp tục hỗ trợ 40 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho khoảng 1.400 lao động nông thôn; có ít nhất 1.100 lao động (tương đương 80% số lao động được truyền nghề) được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm với thu nhập ổn định.
Tiếp tục tổ chức cho khoảng 1.500 chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia 15 lớp tập huấn về các nội dung: Khởi sự doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, thiết kế mẫu mã sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh và marketing.
Tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa 50-60 cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Hà Nội với 50-60 cơ sở sản xuất, cung ứng nguyên liệu, gia công bán thành phẩm ngành thủ công mỹ nghệ các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố có dự án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.
Thành phố tiếp tục hỗ trợ tổ chức, tham gia hội chợ; thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu ngành thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm mới; thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khuyến công và làng nghề…
Kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018 là 22,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ, ngoài ra kinh phí đối ứng tự chi trả của các cơ sở công nghiệp nông thôn.