06/07/2022

Hà Nội đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm và coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững. Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đòi hỏi các địa phương phải vào cuộc cùng chung tay để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và phục hồi kinh tế, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cho đến nay, đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Song song với công tác quản lý nhà nước về năng lượng như: chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo điện, an toàn điện trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến giảm giá điện, đảm bảo chính sách của Chính phủ cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; công tác điện nông thôn; đảm bảo an toàn lưới điện cao áp. Sở Công Thương Hà Nội cũng đã triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định; Báo cáo Bộ Công Thương danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành công nghiệp, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương.

Đồng thời, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, trong một giờ diễn ra sự kiện (từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022) Thành phố đã tiết kiệm được 35.107kWh điện, chiếm 11,36% so với sản lượng điện tiết kiệm của cả nước.

Trong thời gian tới, để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2022 Sở Công Thương thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cụ thể như: Tổ chức Hội nghị phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tuyên truyền và phát động đến các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố cùng chung sức hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, sẻ chia cùng ngành điện, đặc biệt cho một mùa hè xanh 2022, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 459 triệu kWh trong năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, cập nhật nội dung và chỉ số giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu theo lĩnh vực chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Sở sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh ghiệp và xã hội trên địa bàn Thành phố như xây dựng mô hình quản lý năng lượng, hướng dẫn các đơn vị tham gia chương trình công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh.

Nguồn: https://moit.gov.vn/