09/08/2021

Hà Giang: Nghiệm thu 3 đề án khuyến công địa phương năm 2021

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương (TTKC-XTTM) Hà Giang phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Xín Mần, Vị Xuyên tiến hành nghiệm thu các đề Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Đây là các đề án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021. Các đề án được nghiệm thu bao gồm:

hagiangnghiem1

Nghiệm thu đề án trong sản xuất và chế biến mật ong của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Cốc Rế

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xây dựng đăng ký thương hiệu, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì sản phẩm bún khô của hộ kinh doanh Trần Thị Hoài (huyện Vị Xuyên), tổng kinh phí TTKC-XTTM hỗ trợ là 200 triệu đồng.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến chè xanh của Hợp tác xã thương mại vận tải Tuấn Băng ( huyện Xín Mần), hỗ trợ 3 máy sào chè bằng gas tổng kinh phí 435 triệu đồng, nguồn khuyến công địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng, vốn đối ứng của đơn vị là 235 triệu đồng, hoạt động với công suất 50 tấn chè xanh/năm.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì trong sản xuất và chế biến mật ong của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Cốc Rế (huyện Xín Mần). Theo đó, TTKC-XTTM hỗ trợ 1 máng lọc thô, 1 máy lọc tinh 400l/h, 1 máy phá kết tinh 300 kg/mẻ, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì sản phẩm mật ong. Tổng nguồn vốn đầu tư của đề án là 214 triệu đồng, trong đó nguồn khuyến công địa phương hỗ trợ mua sắm máy móc 65 triệu đồng, tư vấn thiết kế bao bì sản phẩm 35 triệu đồng.

Nguồn vốn khuyến công không chỉ tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương./.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/