15/12/2020

Giai đoạn 2021-2025: Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng sản xuất công nghiệp nông thôn đạt 15%/năm

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu, giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) đạt 15%/năm. Trong đó, hoạt động khuyến công sẽ giữ vai trò chủ đạo hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, những năm qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Chương trình Khuyến công quốc gia, sản xuất công nghiệp của tỉnh không ngừng gia tăng. Cụ thể, nếu như giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 đạt trên 38,895 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã tăng lên trên 77,105 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 15,04%. Năng lực sản xuất công nghiệp phát triển cả về số lượng, quy mô, trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thành công của khuyến công tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III, năm 2020.

phuthotang1

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Phú Thọ không ngừng gia tăng

Nhiều chương trình, dự án khuyến công đã được lồng ghép, triển khai đồng bộ, tạo việc làm cho 2.000 lao động nông thôn, hiện đại hóa sản xuất CNNT, từ đó đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, sự tư vấn nhiệt tình, hiệu quả của các chương trình khuyến công đã giúp các cơ sở CNNT xác định hướng đầu tư đúng đắn, nâng cao năng lực quản lý, đầu tư mở rộng sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, khuyến công Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới cho 17 cơ sở CNNT, tập trung nhân rộng các mô hình chế biến nông – lâm sản, sản phẩm phụ trợ… Hỗ trợ 99 cơ sở CNNT đầu tư mới, mở rộng sản xuất trong lĩnh vực cơ khí, chế biến nông – lâm sản…

Nhằm gia tăng cơ hội cho công nghiệp địa phương phát triển, Sở Công Thương Phú Thọ đã xây dựng mục tiêu, định hướng cho giai đoạn 2021-2025. Trong đó, khuyến công giữ vai trò nòng cốt, thúc đẩy CNNT của tỉnh phát triển với mức tăng trưởng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 tăng trưởng CNNT đạt cao hơn mục tiêu trong quy hoạch phát triển công nghiệp; tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của các sản phẩm nông – lâm – thủy sản, chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế ở khu vực nông thôn.

Theo đó, khuyến công Phú Thọ tập trung cho các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất CNNT, tạo ra quy mô sản xuất lớn, sản phẩm đồng đều, chất lượng tốt. Đưa yếu tố xanh, bền vững vào sản xuất CNNT như: Áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng… giúp cơ sở CNNT tiến gần hơn các yêu cầu về hội nhập kinh tế.

Thích nghi với bối cảnh kinh tế mới, tỉnh Phú Thọ sẽ đầy mạnh cải các thủ tục hành chính, các chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, như: Tạo mặt bằng cho các nhà đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính… Tỉnh đẩy mạnh các dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp đầu tư mới và dần di dời doanh nghiệp từ trong khu dân cư vào cụm công nghiệp; hỗ trợ, thu hút dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, đầu tư sản xuất gắn liền với chế biến sâu sản phẩm nông – lâm nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia và các dự án kết nối giao thương. Bởi thương hiệu mạnh sẽ tạo uy tín giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm vào các thị trường lớn, đem lại giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững…

Giai đoạn 2014-2020, tỉnh Phú Thọ được phê duyệt tổng kinh phí thực hiện công tác khuyến công là 40,279 tỷ đồng, trong đó khuyến công quốc gia trên 20 tỷ đồng, khuyến công địa phương trên 20,27 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng, giúp hoạt động khuyến có nhiều thuận lợi để thúc đẩy sản xuất CNNT công trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Nguồn: https://congthuong.vn/