15/09/2017

Giải “bài toán” môi trường làng nghề

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ô nhiễm môi trường làng nghề gốm, sứ Bát Tràng ở mức báo động
Báo động tình trạng ô nhiễm làng nghề
Sự phát triển của các làng nghề đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những hệ lụy do ô nhiễm môi trường gây ra. Cụ thể, tại làng nghề sản xuất gốm, sứ Bát Tràng, tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi, khí CO2 diễn ra khá phổ biến. Ô nhiễm môi trường từ hoạt động tái chế nhựa, thu gom phế thải, lông vũ… của làng Triều Khúc và Yên Xá, xã Tân Triều… cũng đang ở mức báo động.
Theo thống kê, tổng lượng nước thải từ hơn 1.300 làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội xả ra môi trường mỗi ngày lên tới 156.000m3. Hầu hết lượng nước thải này không qua bất cứ hệ thống xử lý tập trung nào và có hàm lượng chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần… Kết quả khảo sát mới đây của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội và Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho thấy, nhiều quận, huyện có chỉ số ô nhiễm làng nghề vượt quá 30 lần cho phép; 100% làng nghề được quan trắc đều có ít nhất 3 chỉ tiêu phân tích vượt tiêu chuẩn.
Trước thực trạng này, ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – cho biết: Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tư kinh phí, kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải. Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) vận hành với công suất 20.000m3/ngày đêm, góp phần xử lý nước thải của 3 xã có làng nghề trong lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế…
Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Theo Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, giai đoạn 2017 – 2020, sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề. Khảo sát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai thành công các dự án cấp bách trong việc đầu tư – xây dựng – vận hành các mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải, khí thải tại các làng nghề..
Thiết kế mạng lưới quan trắc và đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động phục vụ kiểm soát ô nhiễm tại 80 làng nghề trên địa bàn. Triển khai đầu tư xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm theo công nghệ tiên tiến và phù hợp với các nhóm làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các loại hình sản xuất khác nhau được đầu tư theo mô hình dự án cấp bách được thành phố hỗ trợ 100% kinh phí.
Định hướng từ năm 2020 – 2030, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc và tích hợp cơ sở dữ liệu liên ngành, trực tuyến, phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các làng nghề. Bảo đảm 100% các làng nghề của Hà Nội được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường; khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm…
Bên cạnh những nỗ lực của chính quyền thành phố, các doanh nghiệp sản xuất và mỗi người dân làng nghề cần có ý thức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bởi đó cũng là cách để bảo vệ chính mình.