02/03/2017

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng

Ngày 9/2/2017, Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 0239/TCNL – KHCN thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng. Theo đó, Tổng cục Năng lượng khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến để giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng gửi hồ sơ qua mạng internet tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://nhannangluong.dvctt.gov.vn.

dn1

Chi tiết về hướng dẫn sử dụng cách thức thực hiện đăng ký trực tuyến được đăng tải trên trang web http://nhannangluong.dvctt.gov.vn hoặc liên hệ với Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng tại địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04 62705519; Email: tknl-nhan@moit.gov.vn.Ngoài

ra, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương theo Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư 36).

Theo Tietkiemnangluong.com.vn