24/02/2017

Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2017

Sáng ngày 20/01/2017, Bộ Công Thương tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Xây dựng đoạn phim về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” và phát động Chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017”.

Tham dự Lễ trao giải và Lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cùng đông đảo doanh nghiệp và các tác giả đạt giải cuộc thi “Xây dựng đoạn phim về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (ngoài cùng, phải) tặng hoa chúc mừng tác giả đạt giải cuộc thi “Xây dựng đoạn phim về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc Hội thông qua năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sau hơn 05 năm thực thi, bước đầu Luật đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg, theo đó công nhận Ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam.

Nhằm có những hành động thiết thực, ý nghĩa hơn cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017, Bộ Công Thương sẽ triển khai Chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2017” trên toàn quốc. Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan bảo trợ cho chương trình. Cục Quản lý cạnh tranh là đơn vị chủ trì tổ chức, giám sát và thực hiện chương trình.

Đối tượng đăng ký tham gia chương trình là tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Doanh nghiệp sẽ đăng ký/cam kết với Cục Quản lý cạnh tranh về việc tự mình tổ chức hoặc phối hợp tổ chức một số các hoạt động để hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2017 theo các nội dung được gợi ý trong bản mô tả về Chương trình. Cụ thể, một số hoạt động mà doanh nghiệp có thể đăng ký/cam kết hưởng ứng nhân dịp Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam như:

– Xây dựng tổng đài, quy trình tiếp nhận-giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; áp dụng “quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại – B.C.A”;

– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo cho cán bộ công nhân viên và các đối tượng có liên quan về quyền của người tiêu dùng, cách thức tiêu dùng an toàn,…;

– Tổ chức tháng/ tuần lễ bảo hành, sữa chữa miễn phí sản phẩm của doanh nghiệp; tổ chức chương trình khuyến mại, ưu đãi, tri ân người tiêu dùng,..

– Xây dựng và công khai chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp; và các hoạt động khác phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp sau khi tham vấn và thống nhất với Cục Quản lý cạnh tranh.

Việc đăng ký tham gia là hoàn toàn miễn phí. Doanh nghiệp tự chịu các chi phí có liên quan khi tiến hành các hoạt động đã đăng ký. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ giám sát, đánh giá việc thực hiện, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền vinh danh các doanh nghiệp làm tốt, có đóng góp cho xã hội và vì người tiêu dùng.

Tai Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh kêu gọi các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2017”.

Theo moit.gov.vn