28/05/2020

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương không chỉ làm tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn được giao mà còn có nhận thức đúng đắn về công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng thông qua nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó có những hoạt động thiện nguyện cộng đồng.

Đoàn thanh niên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ta đã xác định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) là đội hậu bị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS HCM.

Có thể nói trách nhiệm của tổ chức Đoàn ở đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là trách nhiệm xã hội trong suốt tiến trình cách mạng và xây dựng đất nước, cả trước mắt cũng như lâu dài.

Thực tế hiện nay, tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội; đội ngũ đoàn viên, thanh niên có những kiến thức sâu, rộng, tốt hơn và cơ bản hơn các thế hệ đi trước về nhận thức, hành động, do đó, có nhiều điều kiện để khẳng định vai trò, đóng góp của mình.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi giúp tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn có nhiều thách thức: Hiện nay, môi trường không gian mạng, mạng xã hội đang có sự phát triển bùng nổ với nhiều tiện ích đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ, yếu tố tiêu cực, là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá. Điều này tác động trực tiếp đến đội ngũ Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ và là đối tượng tham gia chính trên không gian mạng, mạng xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng vô cảm chính trị, xa rời những mục tiêu định hướng lớn vẫn còn xảy ra ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên.

Do đó, để tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả nhất, chúng ta cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; phát huy thiết chế văn hóa của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Đoàn và phát huy cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò, thể hiện thông qua việc đề xuất, triển khai những chương trình, hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể, ý nghĩa, thiết thực…

Thống nhất từ nhận thức

Đoàn TNCS HCM Bộ Công Thương thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức như: Phổ biến các tài liệu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho cán bộ đoàn; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đối thoại giữa lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị với đoàn viên, thanh niên được lồng ghép trong chương trình phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đoàn Khối, tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn hằng năm.

Từ những nhận thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã thống nhất, hiện thực hóa thành những hoạt động thiết thực, cụ thể.

Với nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú, đầu tư một cách có hiệu quả, những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Công Thương đã tạo dấu ấn khá đậm nét. Đặc biệt, những hoạt động thiện nguyện của Đoàn TNCS HCM Bộ Công Thương không đơn giản là mang tính vật chất, cứu trợ mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích của tổ chức Đòan, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua hoạt động này, tổ chức Đoàn ngày càng đi sát hơn, gắn bó với đời sống kinh tế và xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cơ sở. Đồng thời, góp phần tăng cường, gắn kết của cơ sở, nhất là các vùng khó khăn thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tạo một hình ảnh đẹp của tổ chức hậu bị của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương luôn thống nhất từ nhận thức tới hành động

Đến những hành động cụ thể

Những năm vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, đồng hành với thanh niên, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao… Năm 2017, dưới sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017 – 2022; Phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” được Đoàn Thanh niên Bộ triển khai với nhiều hình thức đa dạng và phong phú với các chương trình: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”.

Về hoạt động xã hội, Đoàn Thanh niên Bộ đã vận động, tổ chức trao tặng quà cho các em khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam được nuôi dạy tại trung tâm nhân đạo Hồng Đức, Thanh Xuân, Hà Nội với tổng giá trị quà tặng là 20.000.000đ; Tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện cho trường TH&THCS Dền sáng – Bát Xát – Lào Cai. Các hoạt động tiêu biểu năm 2018 có thể kể đến như: Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo với chương trình Toạ đàm “Công nghiệp 4.0 – xu thế, tác động và định hướng”; Tuyên truyền sâu rộng về các hiệp định thương mại tự do đa phương như WTO, CPTPP, EVFTA trên các trang thông tin của Bộ giúp các đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế; tổ chức Giải bóng đá thường niên cho thanh niên, cán bộ, công chức Bộ Công Thương, tham gia biểu diễn văn nghệ tại Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động vì xã hội, cộng đồng như: Khánh thành, tặng quà 2 điểm trường Vạ Pù và Nhóm Pố, thuộc xã Tá Bạ, Mường Tè, Lai Châu, với tổng kinh phí 270.000.000 đồng; quyên góp ủng hộ và trực tiếp tới hỗ trợ, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách bị thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt, sạt lở đất tháng 8 năm 2018 tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; hành trình thiện nguyện hướng về thầy trò vùng cao với điểm đến là hai ngôi trường thuộc hai huyện miền núi xa xôi nhất của tỉnh Hà Giang (THCS Thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) và trường tiểu học Đồng Văn A (huyện Đồng Văn).

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia hoạt động thiện nguyện

Đặc biệt trong năm 2019 vừa qua, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác. Dấu ấn tích cực nhất trong Năm thanh niên tình nguyện 2019 của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương là tổ chức sâu rộng chuỗi các hoạt động tình nguyện, từ thiện trên khắp vùng miền cả nước. Đồng thời đổi mới phương thức tổ chức và gắn với hoạt động tình nguyện cao điểm. Cụ thể, ngày 17-19/1, Đoàn thanh niên Bộ đã tổ chức Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo năm 2019” tại tỉnh Điện Biên và Sơn La; Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019” (từ 10-12/01/2019) tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; chương trình tình nguyện an sinh xã hội tại chỗ trong Tháng Thanh niên (ngày 29/3/2019) tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); tổ chức chương trình “Sưởi ấm bản cao 2020” cho học sinh và các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Trạm Tấu – tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Bộ còn phối hợp với Sở Công Thương Lào Cai làm đường bê tông vào phân hiệu Trường mầm non thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) ngày 8/3/2019; bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại huyện đảo Lý Sơn. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Bộ còn tham gia đóng góp, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trong chương trình “Hành trình đến các địa chỉ đỏ – Địa danh lịch sử cách mạng tại TP. Cần Thơ” vào tháng 9/2019…

Có thể nói, với việc tổ chức sâu rộng chuỗi các hoạt động tình nguyện, từ thiện trên khắp vùng miền cả nước, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực tế đời sống kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó trên thực tế. Đồng thời, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Nguồn: https://congthuong.vn/