24/08/2023

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”

Thực hiện Công văn số 1302-CV/TWĐTN-BTG ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Cuộc thi viết tiểu phẩm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”, BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát động Cuộc thi viết tiểu phẩm.

Cuộc thi là cơ hội giúp cho các đoàn viên, thanh niên của Bộ Công Thương nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền sâu rộng tới lớp trẻ, góp phần đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu; qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các cơ sở Đoàn của Bộ Công Thương.

Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong toàn quốc. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm, đối với nhóm tác giả không quá 03 người.

Nội dung của tiểu phẩm cần tập trung phản ánh, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, sai trái và các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, duy định của cơ quan, đơn vị, địa phương; định hướng nhận thức, hành vi đúng đắn, truyền tải thông điệp tự giác chấp hành nghiêm pháp luật cho thanh thiếu nhi và Nhân dân; tuyên truyền những mô hình cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, Hội, Đội với các đơn vị Quân đội thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Thể lệ cuộc thi xem tại đây.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: https://moit.gov.vn/