09/04/2022

Điện Biên: Thúc đẩy công nghiệp nông thôn

Giai đoạn 2021-2025, ngành Công Thương Điện Biên sẽ chú trọng các giải pháp thực hiện công tác khuyến công, nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 10-12%/năm.

Hàng loạt dự án được triển khai

Theo ông Vũ Hồng Sơn – Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên, hoạt động khuyến công giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả với 41 đề án tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

thucdaycn1

Khuyến công góp phần tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất

Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đã được hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tạo chuyển biến tích cực trong việc hiện đại hóa sản xuất, giảm lao động thủ công nặng nhọc, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Năm 2021, từ nguồn khuyến công quốc gia, khuyến công Điện Biên đã triển khai xong đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Đoàn Thảo tỉnh Điện Biên (xã Na Sang, huyện Mường Chà), kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất từ gỗ công nghiệp tại Công ty TNHH kiến trúc – nội thất NICE HOUSE tỉnh Điện Biên với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng.

Khuyến công địa phương hỗ trợ đề án ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến quả Mắc ca cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ, kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cơ khí cho Công ty TNHH thiết kế xây dựng và dịch vụ thương mại 36 Khánh Vũ, kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp huyện tại 5 huyện, đã công nhận 40 sản phẩm CNNTTB cấp huyện; có 4 sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực, 2 sản phẩm của 2 cơ sở được công nhận là sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia.

Phấn đấu tăng trưởng bình quân 10-12%/năm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh còn có một số tồn tại và hạn chế, chưa huy động được các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ khuyến công. Nhiều nội dung hoạt động khuyến công chưa được triển khai. Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng một số đề án còn hạn chế. Mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công còn thấp, chưa tạo động lực để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 10-12%/năm ngành Công Thương Điện Biên đang chú trọng các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác khuyến công giai đoạn 2021 – 2025, trong đó kinh phí thực hiện dự kiến khoảng hơn 19 tỷ đồng.

Theo đó, nhiều nội dung hoạt động khuyến công sẽ được triển khai như: Xây dựng mô hình trình diễn sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ đầu tư, cải tiến, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp…

Sở Công Thương đang rà soát cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng hỗ trợ các ngành, nghề có tiềm năng phát triển.

Nguồn: https://congthuong.vn/