25/10/2018

Đến năm 2020 Hải Phòng quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp

Đến năm 2020, thành phố Hải Phòng sẽ quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích 456,9 ha.
UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Theo đó, đến năm 2020, diện tích CCN của địa phương sẽ đạt 1.079,62 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đạt trên 70% diện tích đất công nghiệp. Đến năm 2025, diện tích CCN tăng thêm 297,3 ha, nâng tổng diện tích đất CCN của thành phố lên thành 1.376,62 ha; tỷ lệ lấp đầy các CCN đạt khoảng 80-90% diện tích đất công nghiệp.
Cũng theo quy hoạch, đến năm 2020, đối với CCN đã hình thành, giữ nguyên diện tích đối với 3 CCN đã lấp đầy với tổng diện tích 113,06 ha (CCN Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; CCN Tàu thủy An Hồng, huyện An Dương và cụm công nghiệp Tân Liên A, huyện Vĩnh Bảo).
Điều chỉnh, mở rộng diện tích của 6 CCN đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2.000 và 1/10.000 với tổng diện tích là 291 ha (CCN Quán Trữ, quận Kiến An; CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; CCN An Lão, huyện An Lão; CCN Kiền Bái – Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên và CCN Dũng Tiến – Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo).
Đồng thời, quy hoạch mới hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với hiện trạng, đưa vào mạng lưới 5 CCN đã được hình thành trước năm 2008 (đã cho nhiều doanh nghiệp thuê đất và đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định). Đó là, CCN Đường 355 và CCN Hải Thành, quận Dương Kinh; CCN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên; CCN An Tràng 1 và CCN An Tràng 2 tại huyện An Lão.
Như vậy, đến năm 2020, thành phố Hải Phòng sẽ quy hoạch mới 12 CCN, với tổng diện tích 456,9 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 18 CCN không phù hợp với quy mô và điều kiện phát triển, với tổng diện tích 2,710 ha.
Định hướng đến năm 2025, mở rộng diện tích đối với 2 CCN thêm 45 ha là CCN Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và CCN Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Quy hoạch mới 7 CCN với tổng diện tích 252 ha là CCN Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên; CCN An Thọ và CCN Cửa Hoạt – Quán Thắng, huyện An Lão; CCN Tiên Cường I, CCN Tiên Cường III, huyện Tiên Lãng; CCN Nam Am và CCN làng nghề Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo.