25/03/2024

Đề xuất kế hoạch năm 2025 triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (Chương trình), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình.

benvungĐể triển khai kế hoạch năm 2025, Vụ TKNL đề nghị các Đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Để các nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao và đảm bảo theo mục tiêu của Chương trình đề ra, Vụ TKNL đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ năm 2025 theo các định hướng sau: Hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng, doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Xây dựng các mô hình sản xuất bền vững; Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp, trong đó chú trọng đến một số ngành trọng yếu như: dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất khác; Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp; Xây dựng, triển khai hướng dẫn kỹ thuật đối với các ngành công nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên trong các ngành công nghiệp…

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: https://moit.gov.vn/