18/09/2021

Đề án điểm, nét mới của chương trình khuyến công Quốc gia

Nhằm tìm hiểu về hiệu quả của việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia điểm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm KC1) thực hiện trên địa bàn các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Thiện – Phó Giám đốc Trung tâm KC1 về vấn đề này.

PV: Thưa ông việc triển khai đề án Khuyến công điểm giai đoạn 2018-2020 đã mang lại hiệu quả và tác động tích cực tới doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp nông thôn. Nếu nói một cách ngắn gọn về giai đoạn này, ông có thể nói gì ?

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc đổi mới để nâng cao hiệu quả của hoạt động Khuyến công, Cục Công Thương địa phương đã có những giải pháp đồng bộ từ khâu lập kế hoạch đến khâu tổ chức triển khai thực hiện. Một trong những giải pháp đó là việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) điểm trong giai đoạn 2018-2020. Để triển khai giải pháp này ngay từ tháng 10 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) là một trong các đơn vị được Cục Công Thương địa phương (CTĐP) giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020. Thực hiện sự chỉ đạo đó, Trung tâm 1 đã tích cực triển khai khảo sát, đánh giá, lập và triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia điểm để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) sản xuất các mặt hàng trong các ngành hàng có thế mạnh của khu vực. Các đề án điểm do Trung tâm KC1 triển khai giai đoạn 2018-2020 đã đảm bảo đúng các tiêu chí của đề án điểm về quy mô kinh phí, nội dung, địa bàn triển khai và thời gian thực hiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về Khuyến công; đã có sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả so với việc thực hiện các đề án cụ thể đối với các ngành Dệt May, Cơ khí và Chế biến nông sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong giai đoạn 2015-2017.

  deankcqgdoi4 deankcqgdoi3 deankcqgdoi2 deankcqgdoi1

 

Một số hình ảnh của các đề án điểm do Trung tâm KC1 thực hiện trong giai đoạn 2018-2020

PV: Theo chúng tôi được biết, đề án Khuyến công điểm không chỉ  hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển, tạo mối liên kết giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) mà bên cạnh đó sự hỗ trợ còn giúp cho một số cơ sở CNNT tăng cường khả năng đưa sản phẩm vào thị trường khó tính nhất là khi hiệp định EVFTA có hiệu lực; tiêu biểu ở đây có công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành là một ví dụ. Ông có thể cho biết rõ hơn về điều này?

Theo tôi đây là mục tiêu quan trọng nhất của các hoạt động hỗ trợ các cơ sở CNNT, đặc biệt là các cơ sở CNNT khi nước ta chính thức đi vào thực hiện các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới trong thời gian sắp tới. Hơn nữa, qua kết quả của Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành khi xuất khẩu được sản phẩm bông gạc y tế vào các thị trường khó tính cũng đã góp phần khẳng định hiệu quả rõ rệt của hoạt động khuyến công nói chung và các đề án khuyến công quốc gia điểm nói riêng. Đây có thể nói là một trong những mô hình điểm, từ đó chúng tôi sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành trên địa bàn 28 tỉnh.

deankcqgdoi5 

Hình ảnh thiết bị khử khuẩn của Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành được Trung tâm 1 hỗ trợ từ nguồn kinh phí của đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020

PV: Thưa ông trong giai đoạn tiếp theo, các đề án khuyến công quốc gia điểm sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào và có gì tạo sự khác biệt với giai đoạn 1 hay không ?

 Trong giai đoạn tiếp theo, các đề án KC điểm sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh của khu vực các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như: Dệt  May; Cơ khí; Chế biến nông lâm thủy hải sản… Các đề án này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước cho các cơ sở CNNT; trang bị cho các cơ sở CNNT các “vũ khí” để chủ động trong việc hội nhập khi nước ta chính thức đi vào thực hiện các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới.

PV: Xin cảm ơn ông, chúc Trung tâm KC1 ngày càng lớn mạnh và phát huy hơn nữa vai trò Trung tâm Khuyến công vùng.

 

Thực hiện: Minh Hiển