28/02/2020

Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực

Ngày 26/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (Chương trình VNEEP3), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực thực hiện tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì, thường trực Ban chỉ đạo đã triển khai tích cực, đạt kết quả cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững.

tietkiemnlbv1 1

Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình

Báo cáo về tình hình triển khai Chương trình năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, ông Phương Hoàng Kim – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – cho biết, trên cơ sở Quyết định 280/QĐ-Ttg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt chương trình VNEEP3, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Công Thương đã hoàn thiện khung kế hoạch 5 năm bám sát 9 hợp phần của Chương trình. Đồng thời thực hiện công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam. Đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ đề xuất thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan chủ trì cần đẩy mạnh các hoạt động hoàn thiện khung kế hoạch, hệ thống pháp lý và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương từng bước đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực

Hiện nay, Bộ Công Thương đã hoàn thành công tác soạn thảo và trình Chính phủ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình và Quy chế xây dựng, tuyển chọn đơn vị thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 21/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình và triển khai xây dựng thí điểm Quỹ Tiết kiệm năng lượng nhằm tạo thị trường vốn cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan hoàn thiện thẩm định, ký kết Hiệp định tài trợ đối với Chương trình Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam – EU giai đoạn 2021-2025 do Liên minh châu Âu tài trợ. Đây là nguồn ngân sách quan trọng góp phần thực hiện Chương trình trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tiết kiệm năng lượng mang lại rất nhiều lợi ích, giúp giảm chi phí sản xuất, giảm đầu tư cho lĩnh vực năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, trong giai đoạn 2006 -2015, Chính phủ đã đề ra Chương trình Mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

“Thực hiện Chương trình này, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực, đem lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì, thường trực Ban chỉ đạo đã triển khai tích cực, đạt kết quả cao” – Phó Thủ tướng đánh giá và cho biết kết quả cụ thể, trong giai đoạn 2006-2010 tổng năng lượng tiêu thụ đã giảm 3,4% và giảm 5,6% trong giai đoạn 2011-2015.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, việc thực hiện tiết kiệm năng lượng vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó tiêu hao năng lượng/đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao. Tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả vẫn còn tồn tại ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, trong khi đó, nhận thức của cộng động còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp, chủ hộ chưa ưu tiên thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, việc tiếp cận các khoản vay tín dụng thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp còn khó khăn. Hơn nữa, trong giai đoạn 2016 – 2019, Chương trình bị gián đoạn dẫn đến các Bộ, ngành địa phương không còn nguồn lực, giảm sự quan tâm đến công tác tiết kiệm năng lượng.

Về việc triển khai thực hiện hương trình VNEEP3 theo Quyết định 280/QĐ-Ttg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gia đoạn 2019- 2030 ban hành thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng và tổ chức thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng và đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương nhằm triển khai có hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan chủ trì, đồng thời là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh các hoạt động hoàn thiện khung kế hoạch, hệ thống pháp lý. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương từng bước đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong các ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững.

Nguồn “Báo Công Thương Điện Tử”