31/08/2022

Đại hội Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra Đại hội toàn thể Hội viên Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 25-26/8/2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản, Vụ trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Thiếu tướng, Chánh Văn phòng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cùng 53 đại biểu là hội viên các Chi hội thuộc Bộ Công Thương.

Với khẩu hiệu tinh thần “Bản lĩnh – Tiên Phong – Đoàn Kết – Phát triển”, Đại hội là diễn đàn chính trị để hội viên Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ Công Thương đã tổ chức, triển khai vận động Hội viên Cựu Chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực chủ động trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Ban Chấp hành Hội luôn luôn động viên Hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình, hoạt động của Hội cũng như của đoàn thể cơ quan triển khai.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ Công Thương luôn chủ động tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ quan cũng như tại địa phương, góp phần xây dựng Hội, xây dựng cơ quan Bộ ngày càng vững mạnh. Chủ động tham gia và phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn Bộ và các đơn vị trong công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và chủ nghĩa anh hùng dân tộc cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ góp phần vào thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua đã bước đầu thu được những kết quả nhất định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, các hoạt động của Hội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khối Cơ quan Bộ trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã được Lãnh đạo Bộ, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy có nhiều thuận lợi, song trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ Công Thương cũng gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, còn một số hạn chế. Cụ thể:

Hội tuy đã được tổ chức tốt, có phân công nhiệm vụ cụ thể, nhưng do đặc thù công việc phải kiêm nhiệm nên các bộ phận hoạt động chưa đến, nội dung hoạt động còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu, thời gian bị trùng lặp, do đó cũng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của Hội.

Chương trình hoạt động của Hội có phần hạn chế, nội dung hoạt động chưa thực sự phong phú, tính lan tỏa tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” tới các hoạt động của Bộ chưa được cao, việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan chưa được thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng.

Nhận thức được được hạn chế còn tồn tại, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó, Ban Chấp hành Hội đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới đó là tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; xây dựng Hội trong  sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại đại hội.

Để thực hiện mục tiêu đó, Hội cũng đề ra 07 nhiệm vụ tổng quát cần thực hiện:

Thứ nhất, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của các chế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội.

Thứ hai, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với các cơ quan chức năng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu Chiến binh.

Thứ ba, tập hợp đoàn kết, động viên Cựu Chiến binh tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào tại cơ quan.

Thứ tư, tổ chức chăm lo giúp đỡ Cựu Chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa để Cựu Chiến binh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Thứ năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu Chiến binh, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu Chiến binh.

Thứ sáu, tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cuối cùng, phối hợp với đoàn TNCSHCM, các thành viên MTTQVN, cơ quan quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý trí tự lực từ cường cho thế thế trẻ.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch cũng đã Bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm  09 đồng chí:

Ban Chấp hành mới ra mắt

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ Công Thương khóa mới, đồng chí Lê Việt Long khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần vào thành công chung của Bộ Công Thương.

                                                                                      Tin Ngọc Sơn