29/05/2023

Đại hội Công đoàn Cục Công Thương địa phương, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hòa trong không khí toàn Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đang nô nức thi đua lập thành tích Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục CTĐP (Mùng 04/7/2003 – 04/7/2023). Ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại Phòng họp 101, Toà nhà Bộ Công Thương số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Cục CTĐP đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cục, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Tới dự Đại hội về phía Công đoàn Bộ Công Thương: có đồng chí Nguyễn  Minh Huệ – Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương.

Về phía Cục CTĐP: có đồng chí Ngô Quang Trung – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP, các đồng chí đoàn viên Công đoàn, những người quyết định thành công của Đại hội.

dhcuc1

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Huệ – Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Cục CTĐP nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Huệ phát biểu chỉ đạo một số ý kiến với Đại hội: Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là bám sát Nghị quyết của Công đoàn Cục CTĐP, nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết mà Công đoàn cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn để triển khai thực hiện hoạt động Công đoàn hiệu quả; cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có tri thức, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết, đồng thời có uy tín trong cán bộ, viên chức và người lao động; trong khâu chỉ đạo thực hiện, Ban Chấp hành Công đoàn cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để làm tập trung, tránh dàn trải, phô trương, hình thức,…

dhcuc2

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, biểu dương những thành tích Công đoàn Cục CTĐP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Đồng thời, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Cục nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Cục nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu phát triển của Cục CTĐP để tham gia, đóng góp, xây dựng Cục CTĐP ngày càng phát triển.

dhcuc3

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Đoàn Mạnh Trường, Chủ tịch Công đoàn Cục CTĐP, nhiệm kỳ 20218-2023 chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn Cục trong suốt những năm qua; đồng thời, cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về các mặt hoạt động của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Công Thương. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Ngô Quang Trung và đồng chí Nguyễn Minh Huệ đã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, tất cả các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng ghi nhận và tiếp thu; đồng thời sẽ đưa vào nội dung phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng thời xin hứa với Đại hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời bổ sung những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ, thiết thực xây dựng tổ chức Công đoàn Cục ngày một vững mạnh và phát triển.

dhcuc4

 Đồng chí Đoàn Mạnh Trường, Phát biểu cảm ơn

Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 07 đồng chí. Kết quả:

  1. Đồng chí: Đoàn Mạnh Trường, Ủy viên Ban Chấp hành;
  2. Đồng chí: Nguyễn Thế Lanh, Ủy viên Ban Chấp hành;
  3. Đồng chí: Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành;
  4. Đồng chí: Lê Long Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành;
  5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Chấp hành;
  6. Đồng chí: Trần Ngọc Tú, Ủy viên Ban Chấp hành;
  7. Đồng chí: Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành.

dhcuc5

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội

Đại hội Công đoàn Cục CTĐP, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ Công Thương; Đảng ủy, Lãnh đạo Cục CTĐP, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, xây dựng Cục CTĐP phát triển bền vững./.

  Tin Ngọc Sơn

Ảnh Văn Đốc