28/07/2017

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm (Lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023) nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới.
Tới dự Đại hội: Về phía Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP): có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục CNĐP.
Về phía Trung tâm: có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CNĐP, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và còn có các đồng chí Đoàn viên Công đoàn, những người quyết định thành công của Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục CNĐP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo một số ý kiến với Đại hội: Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Trung tâm, chủ động phối hợp với Ban Giám đốc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là bám sát Nghị quyết của Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Nghị quyết mà Chi bộ cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn để triển khai thực hiện hoạt động Công đoàn hiệu quả; cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có tri thức, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết, đồng thời có uy tín trong cán bộ, viên chức và người lao động; trong khâu chỉ đạo thực hiện, Ban Chấp hành Công đoàn cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để làm tập trung, tránh dàn trải, phô trương, hình thức…
(Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục CNĐP phát biểu chỉ đạo Đại hội)
Phát biểu tại Đại hội, biểu dương những thành tích Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo Trung tâm kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Trung tâm để tham gia, đóng góp, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.
(Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CNĐP, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Đại hội)
Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 03 đồng chí. Kết quả:
1. Đồng chí: Nguyễn Thế Lanh, Chủ tịch
2. Đồng chí: Tống Thị Kim Lan, Ủy viên BCH
3. Đồng chí: Nguyễn Văn Bền, Ủy viên BCH
(Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội)
(Sau khi ra mắt trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thế Lanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm phát biểu cảm tưởng)
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở Cục Công nghiệp địa phương, Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, xây dựng Trung tâm phát triển bền vững./.
 Hoàng Ngọc Sơn -IPC1