24/11/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trực thuộc Đảng bộ Cục Công Thương địa phương tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đây là Chi bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội đầu tiên trong toàn Đảng bộ nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các Chi bộ tiếp theo.
Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, các đại biểu là cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại cơ quan, các quần chúng ưu tú là đối tượng phát triển Đảng và 16 đồng chí đảng viên của Chi bộ những người quyết định thành công của Đại hội.
Đ/c Nguuyễn Hồng Phong phát biểu tại Đại hội
Đại hội đã được nghe đồng chí Đặng Quang Thiện thay mặt đoàn Chủ tịch Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với tổng số 16 Đảng viên đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ; phấn đấu kết nạp 03 đến 04 Đảng viên mới.
Các Đ/c Đảng viên bỏ phiếu lựa chọn Ban Chi uỷ mới nhiệm kỳ 2017-2020
Đại hội đã nghe những ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 . Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí Phó Bí thư đảng ủy yêu cầu toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Trung tâm với chất lượng cao, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh công tác sinh hoạt Đảng, các cán bộ nòng cốt phải tham gia lớp cao cấp chính trị và quản lý nhà nước, tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo.
Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2017-2020  ra mắt trước Đại hội
Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với Quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chi ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, đồng chí Đặng Quang Thiện, đồng chí Bùi Minh Hiển. Trong đó, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Quang Thiện, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra. Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã kết thúc và thành công rực rỡ.
Hoàng Ngọc Sơn – IPC1
Ảnh: Văn Đốc