23/02/2023

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương làm việc với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Ngày 21 tháng 02 năm 2023 tại Nam Định, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung đã có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Cục trưởng Dương Quốc Trịnh và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục: Văn phòng Cục, Phòng Quản lý khuyến công, Phòng phát triển Tiểu thủ công nghiệp hỗ trợ và DN. Về phía Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) có ông Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

cuctruonglv

Cục trưởng phát biểu kết luận

Tại buổi làm việc đại diện Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong năm qua, đồng thời báo cáo về kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Cục. Với sự nỗ lực không ngừng, luôn luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy và Lãnh đạo Cục CTĐP nên đến nay trang thiết bị bước đầu đảm bảo để Trung tâm có điều kiện tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Năm 2022, Trung tâm tiếp tục nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện giúp đỡ cũng như phối hợp của các Sở Công Thương, các Trung tâm Khuyến công, các cơ sở CNNT của các địa phương khu vực phía Bắc trong việc triển khai hoạt động khuyến công cũng như một số nhiệm vụ liên quan đến công tác tư vấn phát triển công nghiệp.

Các đề án khuyến công triển khai thực hiện trong những năm qua trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã phát huy lợi thế của từng vùng, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, của từng địa phương; các Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới được nhân rộng; các cơ sở CNNT được hỗ trợ đã có chuyển biến tích cực trong việc ƯDMMTB công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất. Đặc biệt, việc thực hiện các đề án điểm, đề án nhóm đã phát huy được ưu điểm: Hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong cùng một ngành hàng, kết nối cung – cầu giữa các cơ sở CNNT; giúp tối ưu hoá trong quá trình đầu tư của cơ sở CNNT.

Một trong những thành công của công tác khuyến công vùng là tạo được liên kết giữa những người làm công tác khuyến công, có sự trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; từng bước thống nhất cách thức triển khai thực tế và chuẩn hoá trong khâu thanh quyết toán, góp phần làm cho hoạt động khuyến công ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động khuyến công của Trung tâm cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ các cơ sở CNNT chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ sở CNNT; phương tiện đi lại chưa đáp ứng được nhu cầu cho các cán bộ, viên chức đến các địa bàn,…

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự quan tâm về mọi mặt của Lãnh đạo các cấp, tranh thủ được sự quan tâm của các địa phương; đặc biệt là tinh thần tự chủ phát huy tính năng động và ý thức trách nhiệm của Lãnh đạo Trung tâm cùng với tập thể cán bộ, viên chức và người lao động. Cho đến nay Trung tâm đã ngày một ổn định về mọi mặt, đang từng bước khẳng định vị trí, trách nhiệm và kết quả công tác trên những nhiệm vụ được giao, được Lãnh đạo Cục và các địa phương ngày càng ủng hộ và ghi nhận. Đây là niềm tin, động lực giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển.

Kết luận nội dung cuộc làm việc, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng của Trung tâm trong năm 2022, đặc biệt là đổi mới nội dung hoạt động, điển hình là đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT thực hiện chuyển đổi số, Cục trưởng đề nghị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc, không để công việc tồn đọng chậm tiến độ; chủ động bố trí, phân công công việc hợp lý cho từng viên chức, người lao động của đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ cụ thể đồng chí đề nghị: Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là hoạt động khuyến công, cần tập trung đề án điểm, phân ngành chuyên sâu hơn và tập trung thực hiện các đề án có tính chất liên vùng nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của từng vùng; phối hợp với Văn phòng Cục rà soát và dự thảo sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; triển khai công tác cán bộ, tuyển dụng viên chức sao cho phù hợp; đẩy mạnh công tác tư vấn khuyến công; tập trung công tác thông tin truyền thông những thành quả đã đạt được./.

                                                                                                 Tin Ngọc Sơn

                                                                                           Ảnh Văn Đốc