06/07/2020

Cục Công Thương Địa phương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 02 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP. Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, trình bày báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Công Thương cùng với việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Công Thương, Đảng uỷ Cục CTĐP đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cục. Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2020.


Đ/c Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Sơ kết

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra trên diện rộng gần khắp thế giới, Đảng ủy Cục CTĐP cũng đã lãnh đạo toàn Cục tham gia chống dịch đẩy lùi dịch bệnh thành công. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối; Đảng ủy Bộ Công Thương và đặc biệt là các văn bản về Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đảng bộ cấp trên.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Cục CTĐP xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch về công tác tổ chức; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Cục. Về công tác xây dựng Đảng: Quán triệt, phổ biến đến toàn thể đảng viên và lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; xây dựng, ban hành chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo đảng viên, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức được học tập kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, giúp các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chủ động triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận, nội dung các tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm.

Đánh giá chung về công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong rằng, trong 6 tháng cuối năm 2020, với sự quyết tâm, đồng thuận, Đảng bộ Cục CTĐP sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị vào các hoạt động chuyên môn; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao./.

Tin Ngọc Sơn
Ảnh Văn Bền