22/08/2018

Công ty TNHH TM Phú Linh

Sản phẩm chính: Áo sơ mi, áo phông nam nữ,Quần sơ mi nam nữ chúng tôi có khả năng sản xuất, gia công 250.000 sản phẩm mỗi năm
Địa chỉ : Xóm 2, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: + 84 (0238) 3626 268
Fax : +84 (0238) 3626 268
Email: maymacplt@gmail.com
Website: http://maymacphulinh.com