26/03/2019

Công ty Cổ Phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu

Công ty Cổ Phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu tiền thân là Trạm Hải sản Diễn Châu được thành lập từ năm 1947. Ban đầu Trạm được giao nhiệm vụ thu mua chế biến thuỷ sản phục vụ kháng chiến. Thời kỳ 1960 – 1975 do chiến tranh trạm hải sản Diễn Châu phải sơ tán lên huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An vừa sản xuất vừa chiến đấu. Năm 1972 chuyển về địa chỉ như hiện nay (Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

– Tên công ty: Công ty Cổ Phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu

– Địa chỉ: xã Diễn Ngọc – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An

– Website: http://www.vanphan.com.vn

Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu tiền thân là Trạm hải sản Diễn Châu được thành lập từ năm 1947. Ban đầu Trạm được giao nhiệm vụ thu mua chế biến thuỷ sản phục vụ kháng chiến. Thời kỳ 1960 – 1975 do chiến tranh trạm hải sản Diễn Châu phải sơ tán lên huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An vừa sản xuất vừa chiến đấu. Năm 1972 chuyển về địa chỉ như hiện nay (Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Năm 1983 trạm được giao cho Công ty thủy sản Nghệ Tĩnh gọi là trạm chế biến thủy sản Diễn Châu. Cuối năm 1983 đến năm 1992 theo chủ trương tăng cường cấp huyện trạm được chuyển lại cho huyện quản lý, khoảng năm 1987 xóa bỏ chế độ bao cấp chuyển sang hoạch toán kinh doanh. Buổi đầu với biết bao khó khăn thử thách, sản lượng nước mắm từ chỗ đạt trên 1triệu lít tụt xuống chỉ còn 830 ngàn lít, kéo theo sự sa sút về thu nhập đời sống cán bộ và công nhân viên rất vất vả. Trong thời gian khó khăn đó trạm xếp đặt lại sản xuất, tăng cường thu mua nguyên liệu, đồng thời bố trí mảng bán buôn, bán lẻ như: mắm tôm, nước mắm trong huyện và ngoài huyện. Tình hình được cải thiện ngày một tốt hơn. Cuối năm 1992 trạm trở lại trực thuộc ngành thủy sản Nghệ An, gọi là Công ty dịch vụ chế biến thủy sản Diễn Châu, điều kiện hoạt động của công ty ngày càng trở nên tốt hơn, doanh thu cũng từ đó mà tăng lên, đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty được cải thiện rõ rệt.

Đến năm 2000, do yêu cầu của cơ chế thị trường và điều kiện hoạt động của công ty, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An quyết định cổ phần hóa đổi tên thành Công ty cổ phần thuỷ sản Diễn Châu (03/01/2000). Qua nhiều lần thay đổi tên gọi và cấp quản lý, tháng 1 năm 2007, tên gọi chính thức của công ty là: Công ty Cổ Phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu.

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, Công ty vẫn trụ vững và ngày càng phát triển. Với vốn điều lệ ban đầu chỉ 3,6 tỷ đồng, sau cổ phần hoá công ty đã đầu tư trên 2,1 tỷ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất kinh doanh.