28/09/2022

Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An: Ổn định phát triển và bảo vệ nghề sản xuất nước mắm truyền thống, từng bước phát triển – Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm thông qua đầu tư Phòng trưng bày

Ngày 20/9/2022 vừa qua tại tỉnh Nghệ An, IPC1 đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu nội dung: “Hỗ trợ Phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An” thuộc đề án: “Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở CNNT”. Tới tham dự nghiệm thu có các đồng chí đại diện Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, lãnh đạo IPC1 và các đồng chí đại diện chính quyền địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng trưng bày của Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động với diện tích gần 80m2. Phòng trưng bày đi vào hoạt động không chỉ trở thành điểm thu hút thị hiếu khách hàng, tạo ra sự cam kết về chất lượng sản phẩm còn giúp khách hàng có sự lựa chọn và hiểu rõ về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chiết xuất của sản phẩm. Đồng thời, việc đầu tư Phòng trưng bày cũng góp phần chung cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn đã đề ra. Qua đó, giúp đơn vị có thể chia sẻ và nhận được phản hồi trực tiếp, nhanh nhất những đánh giá từ phía khách hàng để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng; Phòng trưng bày được đầu tư các dụng cụ quản lý hiệu quả, các trang thiết bị trưng bày phù hợp tạo nên một không gian trang trọng, sự tiện ích để phục vụ khách hàng.

Phòng trưng bày đi vào hoạt động giúp đơn vị truyền tải được những thông tin tốt nhất, đầy đủ nhất của sản phẩm, thông tin sản xuất của đơn vị một cách sâu rộng và nhanh nhất phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng đến tham quan, tìm hiểu và giao dịch mua hàng. Đồng thời, Phòng trưng bày đi vào hoạt động đã góp phần thay đổi diện mạo mới không chỉ cho Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An nói riêng, mà còn là tiền đề chung cho các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại phát triển ở xã nông thôn mới miền biển xã Quỳnh Thuận nói chung.

Đến nay, đề án đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đủ điều kiện để nghiệm thu. Nội dung thuộc đề án đã được thực hiện công khai, đúng quy định và đạt được các yêu cầu đề ra.

Các bên thống nhất nghiệm thu nội dung: “Hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho Công ty Cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu Nghệ An” thuộc đề án khuyến công quốc gia năm 2022, để Trung tâm IPC1 hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho đơn vị thụ hưởng theo đúng quy định.

Tin & Ảnh: Xuân Phú