05/02/2018

Công Thương Yên Bái: Một năm vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2017, đánh dấu một năm đầy nỗ lực vượt khó của ngành Công Thương tỉnh Yên Bái. Với những kết quả đạt được từ lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phát triển tiểu thủ công nghiệp…, ngành Công Thương Yên Bái đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Năm 2017, kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế tỉnh Yên Bái nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức lớn, tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ sát sao của tỉnh, sự nỗ lực của ngành Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh 2010) đạt 9.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2016.
Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 859 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 6.896 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải đạt 47 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ lực tăng khá so với năm 2016 như: Điện sản xuất, Giấy đế – Vàng mã; Vật liệu xây dựng; Sản phẩm gỗ các loại…Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển biến theo hướng tích cực: Nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu ngành công nghiệp.
Với chức năng của mình, ngành Công Thương Yên Bái đã làm tốt công tác quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất chân chính và người tiêu dùng.
Mùa vụ quế Văn Yên
Trong năm, hoạt động thương mại trên địa bàn diễn ra ổn định, không có nhiều biến động, cung cầu hàng hóa vật tư được đảm bảo. Xuất khẩu tiếp tục đạt những thành tích rất đáng ghi nhận. Kim ngạch xuất khẩu đạt 103 triệu USD, bằng 103% KH, tăng gần 35,7% so với 2016. Đóng góp nhiều vào kim ngạch xuất khẩu là nhóm sản phẩm khoáng sản (đá bột + hạt, đá block); tinh bột sắn, giấy vàng mã…
Công tác XTTM được đổi mới, đã thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình XTTM như: Duy trì nâng cấp sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tổ chức các hội chợ cấp vùng và cấp tỉnh, tham gia các hội chợ, hội nghị tại các tỉnh bạn, tổ chức các đoàn DN đi XTTM mở rộng thị trường xuất khẩu. Bước đầu đã kết nối được các DN trong và ngoài tỉnh đi đến ký kết các hợp đồng, biên bản ghi nhớ về tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh. Tổng giá trị XTTM đạt 3,985 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các DN, cơ sở SX vượt qua khó khăn ổn định và phát triển SXKD.
Công tác khuyến công, TKNL được triển khai sớm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất: Tổng giá trị khuyến công hỗ trợ DN đạt 4,25 tỷ đồng; TKNL: 0,45 tỷ đồng, đã khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư hàng trăm tỷ đồng phục vụ sản xuất tạo hàng trăm việc làm với thu nhập ổn định cho lao động.
Từ sự phát triển ổn định của lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đóng góp cho ngân sách và tham gia các hoạt động xã hội, tạo được thương hiệu cho địa phương như Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty TNHH Hòa Bình (Tổng công ty Hòa Bình)…
Có thể nói, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm, ngành Công Thương Yên Bái đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết XVIII của Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tập trung vào những sản phẩm có nhiều lợi thế, cải tiến, giao kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp cho các địa phương. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện thị xã thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên các doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm vật tư, nhiên liệu đầu vào, tích cực chủ động trong huy động vốn bằng nhiều hình thức, chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích phát huy tinh thần tự chủ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với các ngành tích cực nắm bắt các khó khăn của các dự án đang đầu tư trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ.
Nhìn lại một năm qua, ngành Công Thương Yên Bái, đã khẳng định sự nỗ lực của địa phương, của ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
Dự báo năm 2018, khó khăn còn rất lớn, nhưng với nền tảng đạt được trong năm 2017 cùng với sự nỗ lực, cố gắng, ý chí vươn lên, tin tưởng rằng, ngành Công Thương Yên Bái sẽ lại có một năm vượt khó đi lên hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Sở Công Thương Yên Bái