20/12/2022

Chuyển đổi số những bước đi đầu tiên

Trong những năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc trợ sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, Trung tâm đã chủ động tư vấn, hỗ trợ các đơn vị bắt nhịp với xu hướng sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số.

Cụ thể trong năm 2022, Trung tâm 1 đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công các tỉnh lựa chọn hỗ trợ cho 45 cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, …. Tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Nam Định, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Tổ chức 02 Hội thảo về chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm trao đổi những kiến thức về quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số, nắm bắt các cơ hội và hiểu rõ những thách thức trong quá trình chuyển đổi số để quản lý, vận hành tốt doanh nghiệp.

CDSBUOC1

Hội thảo về chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT tổ chức tại tỉnh Nghệ An

CDSBUOC2

Hội thảo về chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang

CDSBUOC3

Hội nghị giới thiệu về chương trình chuyển đổi số cho các cơ sở

công nghiệp nông thôn tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên

Sau khi triển khai đề án, 45 cơ sở CNNT tham gia sẽ được cung cấp 01 hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa. Các thông tin chung của cơ sở và các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng với đầy đủ các thông tin liên quan để cơ sở có thể sử dụng, khai thác nhằm xúc tiến và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên môi trường Internet hoặc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử hiện có trong và ngoài nước. Từ hệ thống hỗ trợ kết nối các mắt xích trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp Fairs, trình duyệt tìm kiếm, các nhóm tính năng và phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm còn tích hợp sẵn các công cụ thanh toán trực tuyến, đặt hàng, vận chuyển… Đặc biệt, ứng dụng có thể tạo ra các mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệp hội, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hệ thống của đơn vị trên nhóm.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng  kế hoạch tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn có nhiều hoạt động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh để tư vấn chuyển đổi số. Trung tâm hướng tới mục tiêu mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, mỗi người dân sẽ là một công dân số, đóng vai trò quan trọng vào thành công của công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia.

                                                                                 Thực hiện: Phạm Trang –IPC1