18/02/2021

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo số liệu thống kê  Khi đại dịch COVID-19 diễn ra, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa là không có đầu ra, thị trường truyền thống bị thu hẹp lại do giãn cách, sự phụ thuộc vào các trung gian, đồng thời vẫn phải chịu chi phí duy trì hoạt động. Doanh thu đã sụt giảm trên 50%. Số lượng doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động vào khoảng 24%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm 15%. Trong thời gian vừa qua, giai đoạn ứng phó với đại dịch Covid-19, ở nước ta, vấn đề chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã được đề cập đến rất nhiều trong các diến đàn; các chương trình, chính sách của các đơn vị có liên quan. Chuyển đổi số trong sự lan toả của cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu để doanh nghiệp có thể thực sự đứng vững trước thời cuộc.

Vậy chuyển đổi số là gì? Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai thực hiện chuyển đổi số như thế nào?

Chuyển đổi số (Digital transformation) trong doanh nghiệp là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải có một quyết tâm thay đổi từ “gốc rễ”, liên tục thách thức những thói quen, không ngừng thử nghiệm cái mới và chấp nhận làm quen với thất bại. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp rất chật vật trong quá trình chuyển đổi số vì không thể nào bỏ được những giá trị cốt lõi.

Chuyển đổi số là một khái niệm mới, nhưng kết quả đạt được nhờ ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp là rất đáng khích lệ và cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0. Việc chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Giảm thiểu chi phí; Cải thiện chiến lược khách hàng, hệ thống vận hành; nâng cao khả năng Phân tích và bảo mật dữ liệu…. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

 Thực tế hiện nay, các chủ doanh nghiệp đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay vẫn còn rất ngại với việc chuyển đổi số vì cho rằng chuyển đổi số là phải thay đổi hoàn toàn một hệ thống doanh nghiệp hay chuyển đổi ngay lập tức tất cả mô hình kinh doanh của cả một doanh nghiệp. Trước những thay đổi trong thời đại công nghệ 4.0,  Năm 2021 kế hoạch của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 đặt ra mục tiêu thực hiện nội dung Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Với chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, cụ thể  trong năm 2021 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 dự kiến sẽ triển khai một số hoạt động để đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện chuyển đổi số như:

– Tuyên truyền, cung cấp thông tin về các lợi ích của việc chuyển đổi số;

– Thu thập và kết nối thông tin về các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số với doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số;

– Xây dựng công cụ đánh giá sự mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số;

– Tìm kiếm một số doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số thành công để giới thiệu, nhân rộng;

– Kết nối với các đơn vị tư vấn chuyên ngành về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp;

– Triển khai hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

Thực hiện: Minh Hiển