23/02/2017

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020

Giai đoạn 2011 – 2015, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội. Trước bối cảnh đó, Thành phố đã xây dựng Chương trình phát triển SPCNCL nhằm tìm ra những sản phẩm có khả năng, điều kiện phát triển để tập trung đầu tư, trở thành các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Theo đó, thành phố Hà Nội đã dành nhiều hỗ trợ cho các doanh nghiệp có SPCNCL về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường, như: Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ lãi suất vốn vay sản xuất, kinh doanh, kết nối với ngân hàng…. ; tạo điều kiện tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá, giao thương thương mại trong nước và quốc tế.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận 59 sản phẩm của 46 doanh nghiệp là SPCNCL, trong đó: Ngành Cơ khí có 21 sản phẩm; ngành Điện – Điện tử có 19 sản phẩm; ngành Dệt may – Da giầy có 5 sản phẩm; ngành Hóa – Nhựa có 9 sản phẩm; ngành Chế biến lương thực thực phẩm có 5 sản phẩm. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp có SPCNCL đạt gần 60.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu đạt từ 10 – 11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 500 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Các SPCNCL đều là những thương hiệu nổi tiếng, nhiều doanh nghiệp được nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt, được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và được xếp trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình thời gian qua cũng đã bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm như: Chưa có nhiều hạt nhân, mô hình phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch; sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp còn hạn chế; chưa có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh mang tính đồng bộ và kiến tạo, thúc đẩy phát triển nâng tầm sản phẩm và doanh nghiệp công nghiệp chủ lực…

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung ý kiến về việc tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển SPCNCL giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời cũng đưa ra những đóng góp về nội dung, giải pháp và phương thức thực hiện để Chương trình phát huy tối đa hiệu quả giúp các doanh nghiệp công nghiệp của thành phố có cơ hội bứt phá, phát triển nhanh những ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các đại biểu, Sở Công Thương Hà Nội sẽ hoàn thiện báo cáo trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc thực hiện trong thời gian tới.

Theo Nguồn tin Cục Công nghiệp địa phương