24/05/2018

Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Điều chỉnh quy trình

Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đang rốt ráo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu (Thông tư 26). Công tác này được kỳ vọng giúp điều chỉnh quy trình thực hiện phù hợp với thực tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Sản phẩm sơn mài Hạ Thái vươn ra thị trường trong nước, quốc tế

Năm 2010, với sự ra đời của Thông tư số 35/2010/TT-BCT quy định về việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, hoạt động bình chọn bắt đầu đi vào nền nếp với 5 cấp bình chọn xã, huyện, tỉnh, khu vực, quốc gia. Năm 2017, Chương trình bình chọn cấp quốc gia lần thứ 2 đã được tổ chức thành công với 102 sản phẩm và bộ sản phẩm được xét chọn. Hiện, Cục Công Thương địa phương đang tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện công tác chuẩn bị cho tổ chức bình chọn cấp khu vực năm 2018.

Theo đánh giá từ các thành viên hội đồng bình chọn, qua các kỳ tổ chức, chương trình dần đi vào nền nếp, sản phẩm được bình chọn ngày một phong phú và đa dạng. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đã chú trọng hơn tới mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài thực hiện, một số quy định của chương trình bình chọn không còn phù hợp và cần sửa đổi. Đây cũng là lý do Cục Công Thương địa phương xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 26 trên quan điểm đơn giản, hiệu quả, thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng. Theo đó, Thông tư sửa đổi tập trung vào các nội dung: Làm rõ hơn về khái niệm sản phẩm và bộ sản phẩm tham gia bình chọn; bổ sung hướng dẫn cụ thể về việc in, dán nhãn có biểu trưng cho sản phẩm được bình chọn; bổ sung hướng dẫn việc tạo lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực, quốc gia bảo đảm liên thông đồng nhất, cải cách thủ tục hành chính; bổ sung điều khoản về hồ sơ điện tử và lập hồ sơ điện tử…

Đóng góp ý kiến về dự thảo, đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương cho rằng, Thông tư sửa đổi cần quy định rõ, cụ thể về thời gian nộp hồ sơ bình chọn cấp khu vực cũng như quốc gia theo định kỳ. Quy định này sẽ giúp các địa phương thuận lợi hơn khi lên kế hoạch tổ chức bình chọn cấp huyện, tỉnh phù hợp với thời gian tổ chức bình chọn cấp khu vực và quốc gia.

Đồng tình với quan điểm trên, đại diện Sở Công Thương Quảng Bình cho rằng, thời gian bình chọn các cấp nên tổ chức định kỳ 3 năm một lần; quy định rõ cơ sở, tiêu chí UBND cấp tỉnh lựa chọn, đề xuất danh sách sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia gửi Cục Công Thương địa phương tổng hợp.

Với những ý kiến đóng góp của các địa phương, Cục Công Thương địa phương sẽ tiếp thu, nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các địa phương trong hoạt động triển khai. Quan trọng hơn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, tham gia và thụ hưởng chính sách ưu đãi từ chương trình. Sự nỗ lực này của Cục Công Thương địa phương đã góp sức không nhỏ trong thành tích tăng 7 bậc và xếp thứ 5/19 các cơ quan, bộ, ngành có chỉ số cải cách hành chính tốt nhất của Bộ Công Thương.

Cùng với việc sửa đổi Thông tư 26, Cục Công Thương địa phương đang tiến hành sửa đổi Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Quan điểm chung trong công tác sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho công tác triển khai và doanh nghiệp thụ hưởng.

Theo BaoCongThuong.com.vn