09/10/2023

Chính sách khuyến công tạo đà cho doanh nghiệp thích nghi tình hình mới

Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính sách khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở phía Nam đã đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh.

Chiều ngày 5/10, tại Hậu Giang, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã phối hợp cùng Sở Công Thương Hậu Giang tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ XIII, năm 2023.

Tham dự hội nghị có Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung; ông Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, cùng các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, các đại biểu đến từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh thành trên cả nước.

chinhsachkc1

Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu khai mạc Hội nghị

Khuyến công đi vào chiều sâu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương – cho biết: Chính sách khuyến công thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp từ công tác chỉ đạo đến hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2023, công tác khuyến công bước sang năm thứ 3 – năm bản lề thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình khuyến công giai đoạn do các địa phương ban hành.

“Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, thiên tai, tác động vĩ mô của xung đột chính trị và kinh tế thế giới, công tác khuyến công đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tiếp sức, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển”- ông Ngô Quang Trung đánh giá.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính sách khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển sản xuất, kinh doanh để thích nghi với tình hình mới. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với các hoạt động khuyến công được tăng cường, đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho chương trình khuyến công là thực hiện tốt việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, việc phân bổ và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia được thực hiện đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về ngân sách. Công tác khảo sát, xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, hoạt động khuyến công được triển khai đa dạng, trong đó, các nội dung về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp tục được các địa phương quan tâm đẩy mạnh; khu vực phía Nam là khu vực có nhiều nhất các địa phương (gồm Bình Phước, Bến Tre, Long An, Kiên Giang) đã xây dựng được các đề án khuyến công quốc gia điểm tập hợp nhiều nội dung hoạt động khuyến công, cơ bản có chất lượng và tập trung trọng tâm, trọng điểm trong chế biến nông, thủy sản nhằm phát huy các lợi thế so sánh của địa phương về nguồn nguyên liệu sẵn có để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.

Báo cáo của Cục Công Thương địa phương cũng cho thấy, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2022 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 79,15 tỷ đồng, đạt 85,31% so với kế hoạch năm (92,77 tỷ đồng). Trong đó kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện là 29,07 tỷ đồng, đạt 97,46% so với kế hoạch (29,83 tỷ đồng); chiếm 21% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia toàn quốc năm 2022 (136 tỷ đồng) và chiếm 36,73% kinh phí khuyến công toàn vùng.

Về kinh phí khuyến công địa phương thực hiện là 50,08 tỷ đồng, đạt 79,56% so với kế hoạch (62,945 tỷ đồng), chiếm 26,78% tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện của cả nước năm 2022 (187 tỷ đồng) và chiếm 63,27% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá từ 4 đến 8,7 tỷ đồng trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp.

chinhsachkc2

Đại diện Sở Công Thương Hậu Giang trao kinh phí khuyến công địa phương cho một cơ sở trên địa bàn

Năm 2023, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công của 20 tỉnh, thành phố được duyệt là 105,89 tỷ đồng, tăng 14,14% so với kế hoạch năm 2022, trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia 38,74 tỷ đồng, chiếm 28% tổng kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023 và chiếm 36,59% kinh phí khuyến công toàn vùng. Riêng khuyến công địa phương giao theo kế hoạch 67,15 tỷ đồng, chiếm 32,64% tổng kinh phí khuyến công địa phương đã được giao kế hoạch năm 2023 và chiếm 63,41% kinh phí khuyến công toàn vùng.

Tính đến hết tháng 8/2023, kinh phí toàn vùng đã thực hiện đạt 42,48 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm, bằng 126,8% với cùng kỳ. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 23,41 tỷ đồng còn kinh phí khuyến công địa phương thực hiện 19,07 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Cục Công Thương địa phương, hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, thẩm định cấp cơ sở và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, có nơi mang tính thủ tục, việc đăng ký kế hoạch còn chậm so với quy định. Bên cạnh một số địa phương đã tích cực khảo sát, xây dựng các đề án khuyến công quốc gia điểm, có địa phương đã xây dựng đề án điểm được hai giai đoạn và được đánh giá cao về tính hiệu quả, tạo sự lan tỏa thì còn nhiều địa phương nhìn chung chưa thật sự mạnh dạn, vẫn tập trung xây dựng các đề án nhỏ, lẻ. Một số địa phương vẫn chưa bố trí phương tiện làm việc cho đơn vị, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở các địa bàn rộng lớn…

chinhsachkc3

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bám sát định hướng để hoàn thành mục tiêu năm 2023

Theo Cục Công Thương địa phương, dự báo kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình chính trị thế giới phức tạp, khó lường.

Trước bối cảnh đó, tổ chức hệ thống khuyến công khu vực phía Nam sẽ bám sát định hướng, lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh, quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội để nâng cao chất lượng chính sách, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trong đầu tư phát triển sản xuất. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Theo đó, về mục tiêu cụ thể sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được giao năm 2023. Đảm bảo xây dựng, đăng ký các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2024 đúng thời hạn, có chất lượng; tập trung xây dựng các đề án nhóm, phấn đấu xây dựng được đề án điểm. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu của hoạt động khuyến công đã được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Chương trình khuyến công của các địa phương đến năm 2025.

Để đạt mục tiêu trên, theo bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, về cơ chế chính sách, sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KCQG giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các đề án khuyến công đúng tiến độ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2023.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và nội dung hợp đồng đã ký.

Bám sát diễn biến tình hình của cơ sở công nghiệp nông thôn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo triển khai đúng tiến độ đề án; định kỳ có báo cáo về Bộ Công Thương theo quy định.

Bên cạnh đó, chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn. Đồng thời tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công.

chinhsachkc4

Kết quả thực hiện một số hoạt động khuyến công cụ thể tại 20 tỉnh, thành phía Nam như sau:

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Năm 2022, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ 220 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch năm 2023, hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ 218 cơ sở chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 09 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn: Năm 2022, kinh phí khuyến công đã hỗ trợ 593 gian hàng tiêu chuẩn cho 468 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ bình chọn 400 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp cho 323 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn; 126 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ in, dán nhãn logo chương trình bình chọn; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu cho 1 cơ sở công nghiệp nông thôn và 15 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn;…

Theo kế hoạch năm 2023, hỗ trợ cho khoảng 985 gian hàng tiêu chuẩn cho 862 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; hỗ trợ đăng ký và xây dựng thương hiệu 05 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ đầu tư 9 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn: Năm 2022 đã tổ chức đào tạo nghề cho 127 lao động, trên 80% lao động có việc làm sau đào tạo; đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho 1.228 đối tượng là cán bộ quản lý điều hành của các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức được 9 hội thảo, tập huấn chuyên đề cho 492 đại biểu tham dự.

Theo kế hoạch năm 2023, tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm cho 160 lao động, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho 1.300 người; tổ chức được 15 hội thảo, tập huấn chuyên đề cho 650 đại biểu tham dự.

Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp: Năm 2022, cả vùng có 18/20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, doanh thu là 12,5 tỷ đồng với 419 dự án, tăng gấp 2 lần so với kế hoạch năm (6,4 tỷ đồng).

Theo kế hoạch năm 2023, có 16/20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện tư vấn phát triển công nghiệp và đặt ra mục tiêu doanh thu trong năm là 6,35 tỷ đồng, bằng 50,8% so với thực hiện năm 2022 với dự kiến 369 dự án. Theo báo cáo thực hiện 8 tháng đầu năm 2023, đã tư vấn cho 190 dự án, với doanh thu đạt 4,163 tỷ đồng, đạt 65,54% kế hoạch năm, bằng 67,56% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: https://congthuong.vn/