30/03/2020

Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đến dự Đại hội có đồng chí Hoàng Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, đồng chí Phan Hoài Nam, ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp Cục, các đại biểu là cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại cơ quan, các quần chúng ưu tú là đối tượng phát triển Đảng và 16 đồng chí đảng viên của Chi bộ những người quyết định thành công của Đại hội.

Đ/c Hoàng Chính Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Đặng Quang Thiện thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với tổng số 16 đảng viên đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới.

Đ/c Đặng Quang Thiện trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ

Đại hội đã nghe những ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đóng góp cho bản Báo cáo và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, nhất là về công tác lãnh đạo các Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên,…Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã nêu ra những yêu cầu, nhiệm vụ để cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Đ/c Bùi Minh Hiển, tham luận tại Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Chính Nghĩa trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Nguyễn Toàn Thắng, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu

Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt trước Đại hội

Tập thể Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cục

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với Quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chi ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, đồng chí Đặng Quang Thiện, đồng chí Nguyễn Thế Lanh. Trong đó, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Quang Thiện, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra. Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã kết thúc và thành công rực rỡ./.

Hoàng Ngọc Sơn – IPC1

Ảnh: Văn Đốc