28/10/2018

Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công Thương địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới

Nhân dịp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) được trên 08 tuổi. Chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ Trung tâm.
– Thưa đồng chí trong 08 năm qua Chi bộ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, phát triển được 12 đồng chí Đảng viên mới. Vậy, trước khi thành lập Trung tâm số lượng Đảng viên là bao nhiêu?

Căn cứ Quyết định số 6368/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trực thuộc Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục Công Thương địa phương); Theo đó, ngày 10 tháng 3 năm 2010 Đảng ủy Cục CNĐP đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/ĐUC về việc thành lập Chi bộ Trung tâm trực thuộc Đảng bộ Cục CNĐP; đồng thời, ban hành Quyết định số 07-QĐ/ĐUC ngày 10 tháng 3 năm 2010 về việc chỉ định Bí thư Chi bộ Trung tâm.

Tại thời điểm thành lập, Chi bộ gồm có 03 đảng viên trên tổng số 12 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đó Đảng viên chính thức là 03 đồng chí.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 20/5/2011, Chi bộ đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức sinh hoạt Đảng và đề ra mục tiêu, phương hướng của hoạt động Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ (2011-2013).

(Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020)

Theo nhiệm vụ được giao của Đảng ủy Cục là lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Trung tâm, đơn vị có nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ viên chức, nhân viên trẻ, năng động, được đào tạo bài bản và được giao trọng trách lớn của Trung tâm. Chi bộ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là công tác phát triển Đảng viên mới nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị. Nghị quyết Đại hội lần nhất ngày 20/5/2011 của Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ (2011-2013) là phát triển, kết nạp ít nhất 04 đảng viên.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương trên, ngay sau Đại hội, Chi bộ đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng nguồn bổ sung đối tượng Đảng, làm cơ sở để triển khai công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên mới. Từng cá nhân mỗi Đảng viên và Chi đoàn thanh niên của Chi bộ đã có kế hoạch phụ trách giúp đỡ, tuyên truyền giáo dục đối với từng quần chúng ưu tú nhằm lựa chọn, giới thiệu với Chi bộ kết nạp vào Đảng những người đủ tiêu chuẩn…

Bên cạnh đó, Chi bộ đã luôn bám sát chủ trương của Đảng ủy Cục về việc cử quần chúng ưu tú đi học các lớp đối tượng Đảng. Trong 8 năm 2011- 2018 Chi bộ đã giới thiệu và bố trí cho 13 đoàn viên ưu tú được đi học cảm tình Đảng.

 

(Tập thể Chi bộ trong buổi lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017)

Cùng với việc chú trọng cử các đoàn viên ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Chi bộ cũng đã đẩy mạnh công tác thẩm tra lý lịch xin kết nạp của các đối tượng và bám sát, đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ cho đến khi các quần chúng được kết nạp vào Đảng. Được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy Cục cũng như Đảng ủy Bộ, tính đến 30/10/2018, Chi bộ Trung tâm đã kết nạp được thêm 12 Đảng viên mới, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của Đại hội Chi bộ lần nhất, thứ hai và thứ ba đề ra. Nâng tổng số đảng viên của Chi bộ hiện có lên 14 Đảng viên trên tổng số 24 cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị, chiếm 62,5%, có 01 đảng viên xin chuyển công tác ra khỏi Trung tâm. Số quần chúng ưu tú đã được Chi bộ bồi dưỡng và đã học xong lớp cảm tình Đảng còn 03 quần chúng, tạo nguồn vững bền cho công tác phát triển Đảng viên mới hết nhiệm kỳ 2017-2020. 01 quần chúng đang hoàn thiện hồ sơ trình Đảng ủy cấp trên xét kết nạp trong dịp Mùng 07 tháng 11 năm 2018.

 

(Hai đồng chí nhận Quyết định kết nạp Đảng viên năm 2014)

 

(Bốn đồng chí nhận Thẻ Đảng viên năm 2014)

 

– Đồng chí cho biết nguyên nhân để có được thành công nêu trên là gì?

Một số nguyên nhân để có được thành công

– Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Cục, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành.
– Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; giúp cho quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
– Chi bộ luôn quan tâm, phân công nhiệm vụ đối với từng Đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng.
– Trong Nghị quyết của Chi bộ hàng tháng luôn nhấn mạnh nội dung phát triển Đảng viên mới.
– Phát động các phong trào thi đua của Công đoàn và Chi đoàn thanh niên tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, giúp Chi bộ lựa chọn những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến tạo nguồn kết nạp Đảng.
Công tác phát triển Đảng viên tại Chi bộ Trung tâm đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trong sạch, vững mạnh.
– Vâng, xin cảm ơn đồng chí!

Tin: Ngọc Sơn, Phụ trách công tác Đảng vụ
Ảnh: Văn Đốc