17/03/2022

Chăm lo phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên tại Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên”. Vì vậy “Phát triển, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên” chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn thanh niên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 nói riêng trong việc đào tạo tầng lớp kế cận cho tổ chức Đảng đảm bảo về “Chất và lượng”.

Đoàn viên kết nạp đợt 1 năm 2011

Trong suốt chặng đường xây dựng và lãnh đạo đất nước, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, luôn đề cao vị trí vai trò của thanh niên, coi thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là đội hậu bị tin cậy của tổ chức Đảng. Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người trẻ tuổi, ưu tú, giàu nhiệt huyết để đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Đoàn viên kết nạp đợt 2 năm 2012

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của khâu công tác này, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục Công Thương địa phương), Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm), Chi đoàn Trung tâm luôn tích cực, chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đoàn viên được cống hiến, thể hiện, từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Với số lượng đoàn viên tương đối đông (chiếm khoảng 62,50% tổng số cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm, đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển, bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng.

Hàng năm, Chi đoàn Trung tâm đã chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên ưu tú, sát với tình hình thực tế của Chi đoàn và của Trung tâm. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, khuyến khích đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn cấp trên và của Ngành, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trao tặng chăn bông, áo ấm, gạo, sách vở cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, tham gia chương trình hiến máu. Các đoàn viên luôn nhiệt tình trong các hoạt động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, đã tạo môi trường rèn luyện, giúp các đoàn viên trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, củng cố niềm tin của các đoàn viên trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của đất nước.

Đoàn viên kết nạp đợt 3 năm 2014

Bên cạnh đó, Chi đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các cán bộ trẻ trong Chi đoàn có động cơ đúng đắn, từ đó có hướng phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thông qua các hình thức như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo chuyên đề, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức các buổi tọa đàm,… sau đó cho đoàn viên viết bài cảm nhận về Đảng với các nội dung đã được bồi dưỡng. Chi đoàn đã giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét công nhận cảm tình Đảng, phân công các đồng chí đã là đảng viên trong Chi đoàn theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú cũng như giúp đỡ các đảng viên dự bị để kịp thời đưa ra các đề xuất, nhận xét cho các đoàn viên khi được xét kết nạp và phấn đầu trở thành đảng viên chính thức.

Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đề nghị cảm tình Đảng, cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đều đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Đoàn viên kết nạp đợt 4 năm 2014

Hiện nay, Chi đoàn Trung tâm đã có 09/15 đồng chí là đảng viên. Tính từ năm 2011 đến nay, Chi đoàn đã đề nghị giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp cho 11 đoàn viên ưu tú. Các đồng chí được kết nạp vào Đảng đều là những đoàn viên có thành tích nổi bật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, có nhận thức đúng đắn về lý tưởng Đảng, tích cực tham gia các hoạt động do Chi đoàn, cơ quan tổ chức. Trong công tác chuyên môn các đồng chí đều là những cán bộ có trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, biết làm, có năng lực công tác, biết ứng dụng hiệu quả khoa học – công nghệ vào thực tế giải quyết công việc, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới. Không chỉ các đoàn viên đang phấn đấu vào Đảng, các đảng viên trẻ đang sinh hoạt trong Chi đoàn luôn là những người tiên phong gương mẫu, có ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cuối năm đều được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Trung tâm trong thực hiện các chỉ tiêu công tác hàng năm của Cơ quan đề ra.

Đoàn viên kết nạp đợt 5 năm 2015

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm, sự quan tâm và ủng hộ của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã tạo điều kiện giúp các đồng chí đoàn viên trẻ không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập, lao động và trưởng thành để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, có tính kế thừa và phát triển, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Chi đoàn cần lên kế hoạch cụ thể, đề ra chỉ tiêu phấn đấu và cách thức thực hiện trong công tác phát triển đảng viên vừa đảm bảo về số lượng vừa tăng về chất lượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú và đa dạng để thu hút các đoàn viên tham gia. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác phát triển Đảng hàng năm. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các buổi sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giúp các đoàn viên trong Chi đoàn hiểu đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những thế lực thù địch, chống phá cách mạng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về lý tưởng Cộng sản, chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm chính trị cho đoàn viên.

Đoàn viên kết nạp đợt 6 năm 2017

Nâng cao nhận thức, tinh thần phấn đấu cho các đoàn viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, mạnh dạn giao cho đoàn viên những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp đoàn viên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên, khuyến khích những cái tốt, cái đúng, kịp thời uốn nắn những sai sót, yếu kém. Tổ chức các buổi bình xét đoàn viên đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ. Đánh giá đúng năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của từng đoàn viên; tạo động lực thúc đẩy đoàn viên phấn đấu rèn luyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng đoàn viên qua các hoạt động, phong trào đoàn để chọn lựa những đoàn viên ưu tú xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để việc theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú được thuận lợi, Ban Chấp hành Chi đoàn cần cân nhắc lựa chọn những đảng viên phù hợp, có điều kiện gần gũi với quần chúng trong các hoạt động đoàn thể cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ để phân công theo dõi, giúp đỡ. Đảng viên được phân công cần theo dõi sát sao, đưa ra những nhận xét, đánh giá cụ thể, chính xác về đoàn viên mà mình được phân công theo dõi. Bản nhận xét cần đánh giá mọi ưu nhược điểm, những việc đã làm được, làm tốt, những việc chưa làm được của đoàn viên ưu tú trong các hoạt động đoàn thể cũng như trong công tác chuyên môn, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ đó có thể đưa ra những biện pháp hiệu quả giúp các đoàn viên khắc phục được những tồn tại, lựa chọn những đoàn viên thật sự xuất sắc để đề nghị xem xét kết nạp Đảng, tránh tình trạng theo dõi qua loa, khi có yêu cầu thì nhận xét chung chung, làm cho có, cho xong.

Đoàn viên kết nạp đợt 7 năm 2019

Tăng cường học hỏi kinh nghiệm, nhất là của các Chi đoàn mạnh trong Bộ Công Thương cũng như trong cả nước, đặc biệt về công tác phát triển đảng viên, tập trung vào những biện pháp hay, những cách làm cụ thể, những chính sách hỗ trợ đối với những đoàn viên có chí hướng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó có những nội dung tham mưu cho Cấp ủy hiệu quả, hợp lý.

Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ Cục Công Thương địa phương, Chi bộ, Chi đoàn và tổ chức Công đoàn thì bản thân mỗi đoàn viên cần nâng cao nhận thức hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ, tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản là công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào trong đó có phong trào Đoàn. Đồng thời, đoàn viên thanh niên phải phát huy tính xung kích, tiên phong, sáng tạo, tham gia đầy đủ, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan và các đoàn thể tổ chức, phát động. Từ đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho Đảng./.

                                                                                                        Bài Ngọc Sơn

                                                                                                        Ảnh Văn Đốc