22/05/2020

Cao Bằng: Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy công nghiệp nông thôn

UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch khuyến công giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 – với tổng kinh phí 18,246 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 4,446 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 13,800 tỷ đồng.

caobang2021 2025

Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án; phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh vê cơ chế, chính sách xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; các đề án khuyến công; Xúc tiến thương mại… góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng sẽ tập trung phát triển một số nhóm ngành, như: Chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống, thủ công mỹ nghệ, thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí, vật liệu xây dựng, đào tạo nghề…

Với những nhóm ngành này, tỉnh ưu tiên thực hiện các chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Đẻ hoàn thành các mục tiêu trên, Cao Bằng đã đề ra một số giải pháp thực hiện. Đó là, ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí, bên cạnh nguồn hỗ trợ của trung ương và địa phương, tỉnh sẽ thực hiện xã hội hóa thông qua việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn như: Lồng ghép vốn từ các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại; Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Mỗi xã một sản phẩm;… Tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ và đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài để khai thác thêm nguồn vốn hỗ trợ đào tạo nghề, nghiên cứu thị trường, xử lý môi trường tại các làng nghề…

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/